Vnútorná a vonkajšia práca

wtp 2016-07-19

Vnútorná a vonkajšia práca

Zenový majster Seung Sahn vravieval, že existujú dva druhy práce. Vnútorná práca a vonkajšia práca. Vnútorná práca znamená udržiavanie nehybnej mysle a vonkajšia práca znamená pomáhanie všetkým bytostiam.

Zaoberať sa len vnútornou prácou nie je správna zenová prax. Vnútorná práca znamená nirvána a mier mysle len pre mňa. Keď zahrnieme do našej osobnej praxe aj vonkajšiu prácu, bude náš život mať smer aj pre ostatných, nie len pre nás. Ako môžeme zdielať s ostatnými?

Zenový majster Wu Bong