Čo je zen

Jedného dňa prišiel do Zenového centra v Providence študent z Chicaga a spýtal sa zenového majstra Seung Sahna: Čo je to zen?
Soen Sa zdvihol zenovú palicu nad hlavu a spýtal sa: „Rozumieš?“
Študent odpovedal: „Neviem.“
Soen Sa povedal: „Táto myseľ neviem si ty. Zen znamená pochopiť seba.“
Študent odpovedal „Čo ty rozumieš na mne? Nauč ma.“
Soen Sa povedal:V pekárni vyrábajú pečivo v tvare rôznych zvierat, áut,  ľudí a lietadiel. Každé jedno má odlišný tvar a názov, ale všetky sú z rovnakého cesta a rovnako chutia. Rovnako tak všetky veci vo vesmíre – slnko, mesiac, hviezdy, hory, rieky, ľudia atď. – majú rôzne mená a tvary, ale všetky sú vyrobené z rovnakej substancie. Vesmír je usporiadaný do protikladných dvojíc: svetlo a tma, žena a muž, zvuk a ticho, dobrý a zlý. Ale všetky tieto protiklady sú prepojené, pretože sú vytvorené z rovnakejpodstaty. Ich názvy a tvary sú odlišné, ale ich podstata je totožná. Názvy a tvary sú vytvárané tvojím myslením. Pokiaľnemyslíš a nie si pripútaný k názvom a tvarom, potom celá podstata je jednotná. Tvoja myseľ“neviem“ pretína všetko myslenie. To je tvoja podstata. Podstata tejto zenovej palice a tvoja podstata sú rovnaké. Ty si táto palica, táto palica si ty.
Študent povedal: Niektorí filozofovia hovoria, že táto substancia je energia alebo myseľalebo boh alebo hmota. Čo z toho je pravda?
Soen Sa povedal: Štyria slepci išli do ZOO a navštívili slona. Jeden slepec sa dotkol boku slona a povedal „slon je ako stena“. Ďalší sa dotkol jeho chobota a prehlásil, že slon je ako had. Ďalší slepec sa dotkol jeho nohy a povedal „slon je ako stĺp“. Posledný slepec sa dotkol jeho chvosta a povedal „slon je ako metla“. Potom sa začali štyria slepci spoločne biť. Každý veril, že jeho názor je ten správny. Každý pochopil tú časť, ktorej sa dotkol. Žiadny z nich nepochopil celok. Podstata nemá žiadny názov ani tvar. Energia, myseľ, boh a hmota sú názvy a tvary. Podstata je absolútna. Mať názov a tvar znamená maťprotiklady. Takže celý svet je ako tí slepci, čo sa spolu bijú. Nepochopenie seba a nepochopenie pravdy. To je , prečo sa spolu bijeme. Ak všetci ľudia vo svete si porozumejú, potom dosiahnu Absolútno. Potom bude svet v mieri. Svetový mier je Zen.
Študent povedal: Ako môže praktikovanie zenu priniesťsvetový mier?
Soen Sa povedal: Ľudia túžia po peniazoch, sláve, sexe, jedle a pohodlí. Všetka táto túžba je myslením. Myslenie je utrpením. Utrpenie znamená žiadny svetový mier. Ak nie je myslenie nie je utrpenie. Žiadne utrpenie predstavuje svetový mier. Svetový mier je Absolútno. Absolútno je v každom z nás.
Študent povedal: Ako môžem pochopiť Absolútno?
Soen Sa povedal: Musíš najprv pochopiť seba. Ako môžem pochopiť seba?
Soen Sa zdvihol zenovú palicu a spýtal sa: Vidíš toto? Potom rýchlo udrel s palicou o stôl a povedal: Počuješ toto? Táto palica, tento zvuk, tvoja myseľ– sú rovnaké alebo odlišné?
Študent povedal: Rovnaké.
Soen Sa povedal: Ak povieš, že sú rovnaké, udriem ťa tridsaťkrát. Ak povieš, že sú odlišné, tiež ťa udriem tridsaťkrát. Prečo?
Študent bol ticho.
Soen Sa vykríkol: Ha! Potom povedal: Prichádza jar, tráva rastie sama od seba.
This article copyright © 2009 Kwan Um School of Zen

Zen