Meditácia v BZC

Zenové meditácie prebiehajú v priestoroch Bratislavského zenového centra (BZC) na Hanulovej 5. BZC sa nachádza na začiatku Dúbravky, za domom nábytku (Skleník) asi 80 metrov od zastávky MHD Damborského, na zastávku idú spoje: 1, 5, 12, 20, 22, 34, 83. V prípade, že by ste na prvý krát mali problémy s lokáciou, môžte sa ozvať na tel.: 0905 381 899.

Ranná prax

Pondelok až Piatok v čase 06:00 – 07:00 hod.
Sobota07:00 – 08:20 hod.  – 108 poklôn, ranný zvon, 40 min. sedenie
Večerná prax
Pondelok až Piatok (okrem Stredy) v čase 18:30 – 20:00 hod.
Streda v čase 19:00 – 20:30 hod.
Nedeľa 18:00 – 19:30 hod.  – špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie
Po večernom cvičení vo štvrtok a v nedeľu je „kolo dharmy“ – počas ktorého môže každý z cvičiacich vyjadriť svoje názory, prípadne sa spýtať na čokoľvek ohľadom zenového výcviku, alebo aj svojho každodenného života.
Úvod do zenovej meditácie
Utorok, Štvrtok, začiatok o 18:00 hod.

Úvod do zenovej meditácie má podobu dôkladného výkladu formy zenového výcviku v štýle Zenovej školy Kwau Um spojeného s praktickým cvičením. Tým sú väčšinou skrátené spevy a meditácia v sede.

Dlhšie cvičenia
V Bratislavskom zenovom centre sa každý mesiac koná reč dharmy staršieho študenta a celodňové cvičenie.
Pozn.: V štýle Kwan Um je možné sa počas meditácie v sede postaviť v prípade bolestí nôh alebo chrbta a pokračovať v meditácii v stoji (dôležitejší ako poloha tela je stav mysle).
Meditácia