Učenie zenového majstra Man Gonga (1. časť) – Týždenný kúsok učenia

Zenová prax: Spôsob, ako nájsť svoju skutočnú podstatu

1. V našom svete neexistuje miesto, kde by si mohol nájsť svoju skutočnú podstatu, a ani učiteľ, ktorý by ti ukázal, ako ju nájsť. Svoju skutočnú podstatu môžeš nájsť len na mieste, kde sa praktizuje zen buddhizmus.

2. Zenová prax znamená, že každý by si mal vyčistiť svoju myseľ. To je to najdôležitejšie.

3. Štúdium svetských vedomostí slúži len tomuto životu a klamom tela. Zenová prax vedie k múdrosti, ktorá je mimo času a priestoru, mimo nášho tela a dokonca aj mimo tohto života.

4. Zenová sála nie je jedinou zenovou sálou. Pre tých, čo praktizujú zen, je aj ich vlastné telo zenovou sálou. Zen môžeš praktizovať neustále, keď stojíš, chodíš, sedíš alebo ležíš, dokonca aj keď mlčíš alebo keď rozprávaš. To znamená, že človek môže stále zotrvávať v “zenovej sále“.

5. Zen nikdy nemôžeš praktizovať sám. Nemal by ste opustiť svojho učiteľa, pretože len on ťa môže bez prekážok učiť, o čo v živote ide.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.