My už sme Buddha

IMG_2256

Keď Buddha dosiahol pod stromom bódhi osvietenie, šiel učiť a povedal: „Všetky bytosti, živé i neživé, už sú Buddha,“ už sú dokonalé a sú úplné. V bežnom živote, ale aj počas zenovej praxe si niekedy uvedomujeme, že naše ja je obmedzené. Skúmaním seba samého sa snažíme uvedomiť si, identifikovať všetko, čo nám prekáža na ceste k prebudeniu.

Malé ja koná sebecky, vášnivo a zlostne, ignorujúc všetko poznanie a dosiahnutie. Záblesky pamäti ho časom upozorňujú, že má konať dobro a vyhýbať sa zlu z momentu na moment, z okamihu na okamih.

Onedlho budeme mať týždňové meditačné ústranie, ktoré skončí ceremóniou predpisov. Niektorí z našich priateľov prijmú päť či desať predpisov. Predpisy nám ukazujú naše prekážky. Ich opätovným štúdiom, pripomínaním si či len účasťou na ceremónii predpisov obnovujeme svoje pochopenie toho:

  • čo znamená nebrať, čo nie je dávané,
  • čo znamená vždy hovoriť pravdu,
  • čo znamená nezabíjať či neničiť,
  • čo je to žiadostivosť a ako konať bez nej,
  • ako fungovať pozorne a bdelo bez používania všelijakých barličiek a podporných látok.

Všetko to vychádza z uvedomenia si správneho smeru – ako ti môžem pomôcť? – v  každej sekunde svojho života.

Akonáhle pokračujeme vo svojej praxi a naša pozornosť sa prehlbuje, z každodenného života sa stráca strach a neistota. Zdokonaľuje sa láska a súcit, naše pôvodné ja rastie a uvedomujeme si, že naším pôvodným stavom je byť prebudený. Sme súčasťou tohto vesmíru, vnímame a realizujeme potrebu bezprostredne reagovať na potreby tohto sveta: svojej partnerky či manžela, suseda, kolegu , priateľa či rodinného príslušníka. Vnímame úsilie druhých kráčať rovnakou cestou a pomáhame im toto úsilie realizovať. Lebo všetci sme už pôvodne Buddha.

Správna cesta – Týždenný kúsok učenia

Raz sa nmangongiekto spýtal Man Gong Sunima, patriarchu v našej línií: „Prečo zen necvičí viac ľudí?“ On odpovedal: „Každý chce len dobré veci, ale vačšina ľudí nerozumie, že keď získa dobrú vec, získa aj zlú vec. Ak by tomu rozumeli, potom by cvičili zen.“

Takže, náš život nie je o získavaní dobrého a vyhýbaní sa zlému. Je o dosiahnutí pochopenia, ako správne využiť všetko, čo sa objaví. Keď sa objavia dobré veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou. Ak sa objavia zlé veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou.

Zenový majster Dae Bong

Vnútorná a vonkajšia práca

wtp 2016-07-19

Zenový majster Seung Sahn vravieval, že existujú dva druhy práce. Vnútorná práca a vonkajšia práca. Vnútorná práca znamená udržiavať nehybnú myseľ a vonkajšia znamená pomáhať všetkým bytostiam. Zaoberať sa len vnútornou prácou nie je správna zenová prax. Vnútorná práca znamená nirvána a mier mysle len pre mňa. Keď zahrnieme do našej osobnej praxe aj vonkajšiu prácu, bude mať náš život smer aj pre ostatných, nie len pre nás. Ako môžeme fungovať s ostatnými?

Zenový majster Wu Bong