Správne úsilie – Týždenný kúsok učenia

Keď nemáme vyjasnený smer svojej praxe, je ťažké nazbierať energiu na praktizovanie. Naša energia je namiesto toho rozptýlená v iných aktivitách, ktoré nám nakoniec odoberú motiváciu praktizovať. Mať správne úsilie v našej praxi znamená z okamihu na okamih sa prebúdzať, pripomínajúc si náš smer vykonávaním praxe samotnej. Ak sa v každom okamihu vraciame k svojej mysli pred myslením, opakujeme si návyk fungovať z neviem. Čím častejšie sa vraciame k okamihu, kedy sa telo, dych a myseľ sa jednotia, tým rýchlejšie sa jednotíme s vesmírom. Keď to robíme úprimne, už to je správnym úsilím, správnym smerom a osvietením. Potom získavame vesmírnu energiu. Nazývame to „len to urob“. To znamená, že keď kráčame, kráčame na 100 percent. Keď jeme, jeme na 100 percent. Keď sedíme, len sedíme na 100 percent. Je to úplné, naplnené konanie, a pretože má jasný smer, je užitočné pre všetky bytosti.

unnamedMať správne úsilie v našej praxi znamená umocňovať návyk na prax tým, že ju vykonávame, ale tiež aj vnímaním, kedy sa stáva rutinou , či to je na vankúši alebo mimo neho. Jasný zvyk nie je nevyhnutne mŕtvou, rutinnou aktivitou. Mať silné úsilie neznamená tvrdo cvičiť s cieľom zlomiť vlastné ja, ale v každom okamihu vkladať úprimné úsilie do pozornosti kvôli dosiahnutiu prebudenia. Ak ho strácate, okamžite sa vráťte. Neprestávajte. Považujte každý okamih za ten posledný, pretože v našom živote existuje iba táto chvíľa. Vložte úsilie práve do tohto okamihu, to je všetko. Potom opätovne skúšajte. Prax už nebude rutinou bez ohľadu na to, čo robíme. Už nezaspávame a sme jasní a prebudení, naša pravá podstata už funguje s vrodenou múdrosťou a súcitom, nech robíme čokoľvek. A to nie je všetko – jednotíme sa s vesmírom, takže aj keď sme v meniacom sa svete raz hore a raz dole, dokážeme s ním byť v harmónií.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Učenie zenového majstra Man Gonga (1. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

  1. Hovorí sa, že zo všetkého sú najvzácnejší ľudia, pretože dokážu dosiahnuť svoju skutočnú podstatu.
  2. Skutočná podstata znamená absolútnu slobodu – držať svoj život pevne v rukách. Avšak ľudské bytosti sú len zriedkakedy slobodné v čase a priestore. Nemôžu ovládať svoj život, pretože ich pomýlené myslenie (malé ja) sa stáva pánom, zatiaľ čo ich skutočná podstata je len otrokom.
  3. Malé ja, klamlivé myslenie, je potomkom pravej podstaty. Toto klamlivé myslenie vzniká zo sebeckej túžby. Skutočná podstata (čistá myseľ, alebo myseľ bódhisattvu) je pravá myseľ, ktorá nemá počiatok ani koniec, nevzniká a nezaniká, a predsa jej nič nechýba.
  4. Ako sa človek, ktorý nevidí svoju skutočnú podstatu, líši od zvieraťa, ktoré sa inštinktívne venuje len sexu a jedlu? Bez ohľadu na to, aký veľký a slávny si, ak nedosiahneš svoju skutočnú podstatu, si len molekula podliehajúca štyrom typom zrodenia a šiestim sféram existencie (samsára).
  5. V našom svete väčšina ľudí žije pospolu, zdieľajú svoj životný štýl, bezducho nasledujú svoju karmu. Ich životy plynú len tak, bez smeru. Nevidia hrôzu, ktorá na nich čaká. Keď prichádza smrť, sú slepí voči tomu, čo stojí pred nimi.

Správna cesta – Týždenný kúsok učenia

Raz sa nmangongiekto spýtal Man Gong Sunima, patriarchu v našej línií: „Prečo zen necvičí viac ľudí?“ On odpovedal: „Každý chce len dobré veci, ale vačšina ľudí nerozumie, že keď získa dobrú vec, získa aj zlú vec. Ak by tomu rozumeli, potom by cvičili zen.“

Takže, náš život nie je o získavaní dobrého a vyhýbaní sa zlému. Je o dosiahnutí pochopenia, ako správne využiť všetko, čo sa objaví. Keď sa objavia dobré veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou. Ak sa objavia zlé veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou.

 

Zenový majster Dae Bong

dae_bong

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.