Nemám rád kongany

Študent: Nemám rád kongany, a preto len zriedka chodím na rozhovory.
Mohol by si mi k tomu niečo povedať?
ZMWB: Samozrejme. Nemáš rád kongany. A tak musíš zomrieť.
Študent: Čože? Nerozumiem.
ZMWB: Kongan nie je nič špeciálne. Každá situácia, ktorú každý deň
zažívaš, je už kongan. Ak nemáš rád kongany, potom nemáš rád život. A
tak musíš zomrieť. Chceš to takto?
Študent: (smiech) Nie. Ešte by som si chcel trochu požiť.
ZMWB: Dobre. Tak potom odlož svoje mám rád a nemám rád. Keď sa objaví
kongan, len naň odpovedz. Ak sa neobjaví správna odpoveď, vráť sa k
„neviem“. V živote to je rovnaké. Ak nejaká situácia pre teba nie je
jasná, vráť sa k „neviem“.
Študent: Rozumiem. Ďakujem ti veľmi pekne.

Rozhovor študenta so zenovým majstrom Wu Bongom počas ústrania v Nórsku.

Zen a aktivizmus – Týždenný kúsok učenia

Otázka: Ako môžeš byť aktivista a pritom praktizovať zen, keď aktivizmus zmanemá, že chceš niečo zmeniť?

Zenový majster Jok Um: Dieťa spadne a plače. Zdvihneš ho. Aký druh chcenia to je? „Niečo chcem. Nemôžem to získať, tak trpím“ neznamená nechcieť. Nechcenie nie je možné, a nechcenie je stále len túžba po nechcení. Prax umožňuje našej pôvodnej podstate tvarovať to, čo chceme. Túto podstatu nie je možné tvarovať, ale ona môže modelovať teba. Prax zahrňuje objavovanie, aké to je, keď naše aktivity plynú z nej.

Každým okamihom sa stále všetko mení. Každým okamihom je vždy niečo úplne iné a vždy presne také, aké to je. Ako v básni „Ľudská cesta“. Keď dieťa spadne a ty ho zodvihneš, nie je to tak, že nenávidíš pád a dieťa miluješ. Rovnako v sociálnom konaní, keď nazeráš na celý proces ako na rozvoj ľudskej mysle, potom sa spájaš s procesom zmeny inak, ako keď si pripútaný k „ja“ a „oni.“

Zenová prax ti pomáha otvoriť oči, uši, srdce, hlas a pomáha ti múdro používať svoje prázdne ruky. Jedinou podmienkou je, aby si našiel svoju pôvodnú podstatu. Ako to urobíš?

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Meditačná frustrácia – Týždenný kúsok učenia

V Lodžskom zenovom centre často počujem od svojich spolupraktizujúcich o ich meditačnej frustrácií. Moja myseľ nikdy nie je pokojná, a pritom sa tak veľmi snažím. Čo robím zle? Cítim, že táto mantra mi už nefunguje. Mal by som skúsiť inú? Ako môžem svoju meditáciu zlepšiť? Možno v skutočnosti vôbec nemeditujem. Možno na vankúši len márnim svoj čas. Naši učitelia na takéto otázky je väčšinou hovoria: Nekontroluj. Len to urob. Takže ako môžeme praktizovať dhjána páramitu? Ako môžeme zdokonaliť svoju meditáciu a nekontrolovanť?

Podľa mňa je to v úplnom odložení konceptu dokonalosti a v tom, že každý deň treba začať úplne od začiatku. Ak začnem každý deň úplne od začiatku, potom nemám šancu zdokonaľovať svoju meditáciu. Som v rovnakej situácii ako nováčik, ktorý práve obdržal úvod do zenu, len ma menej bolia nohy. Neviem ako meditovať, nemám žiadne meditačné schopnosti. Je len jedna vec, ktorú mám, a to je rozhodnutie. Rozhodnutie meditovať, rozhodnutie všetko odložiť, rozhodnutie vrátiť sa do tohto okamihu s otázkou bezo slov. Iba vďaka tomuto rozhodnutiu môžem meditovať. Nikdy nevnímam okamih, kedy sa moja myseľ niečoho chytila a začala sa hýbať. Dokážem postrehnúť len okamih, kedy končí. Je to ako nájsť seba samého na križovatke. Mám ďalej nasledovať túto myšlienku? Mal naďalej živiť tento pocit? Dobre, mohol by som a niekedy by to bolo veľmi pekné, niekedy veľmi dôležité, ale existuje rozhodnutie. Tak to pustím, tak pustím čokoľvek, čoho sa moja myseľ drží v danom okamihu a na krátku chvíľu som buddha – novorodenec. Neviem.

Výňatok zo spisu „Meditácia“ od Igora Pininskeho, JDPSN

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.