Dar neviem

Otvor darček. Vnútri je len neviem. Taký drahý dar, a napriek tomu ho len málo ľudí prijme. Prijať ho znamená opustiť to, čo nám je známe, a to môže byť desivé. No nevedieť je napriek tomu veľmi blízke nám všetkým. Je miestom, prístupným pre každého z nás. Nevedieť nám umožňuje zbaviť sa chybných predpokladov. Zbavuje nás predsudkov a pripútaní. Keď myseľ nevie, je usadená presne v tomto okamihu. Keď je v tomto okamihu, je doširoka otvorená: dokonalý receptor, dokonalý reflektor.

Aj keď je naša myseľ je zviazaná a ohraničená, môže sa cítiť široká ako obloha. Pozrite sa na oblohu s pocitom, že je to vaša myseľ. Obloha nemá žiadne prekážky. Ak sa zjaví oblak, obloha sa nesťažuje. Ak prídu hromy a blesky, alebo znečistenie, ostáva rovnako široká. Neexistuje žiadne zviazanie, žiaden strach. Naša prax nám môže pomôcť otvoriť sa týmto kvalitám, aby sme neboli obmedzení povrazom okolo svojich končatín a priestorom pod nohami. Práve v tom okamihu – neviem – buďte vo vzťahu s tou situáciou. Ako ostanete nažive?

Z tej priestrannosti vychádza schopnosť uvedomiť si svoju múdrosť a pamätať si, ako byť vo vzťahu s lekciami, príležitosťami, ktoré nám prichádzajú do života. Zopár ľudí hovorí, že je to jednoduché. Múdry učiteľ povzbudí zdokonalenie trpezlivosti, tolerancie, veľkodušnosti, predpisov a odvahy.

Z článku Hyang Eomov „Na strome“: Názory štyroch učiteľov,

zenová majsterka Soeng Hyang

Primary Point, Leto 2017, ročník 34, číslo 2

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť) – Týždenný kúsok učenia

Zenová prax: Spôsob, ako nájsť svoju skutočnú podstatu

1. Čím viac veríš zenovému učiteľovi, tým viac dosiahneš.
2. Každý, kto vie, že sójová omáčka je slaná, môže praktizovať zen.
3. Dôvodom, prečo máš ťažkosti v zenovej praxi je, že si vo svojom minulom živote narobil plno hlúpostí. Keď splatíš svoj dlh, potom môžeš dosiahnuť výsledok.
4. Ak je tvoja veľká viera nespochybniteľná, tvoj základ pre praktizovanie Tao je dosť pevný.
5. Keď sa veľká viera, veľká odvaha a veľká otázka zjednotia, potom môžeš uspieť vo svojej praxi.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Prečo žiješ v tomto svete?

Chápeme veľa vecí tohto sveta, avšak nechápeme seba samého. Prečo ľudské bytosti prichádzajú na tento svet? Prečo žijeme v tomto svete? Pre lásku? Pre peniaze? Pre úctu a slávu? Žiješ pre svoju manželku, manžela či deti? Prečo žiješ na tomto svete? Keby sa ťa niekto spýtal tieto otázky, pravdepodobne by si odpovedal: „Žijem pre svoje deti. Žijem, aby som pre ne zarobil dosť peňazí, alebo len aby som žil pohodlne.“ Väčšina ľudí rozmýšľa takto. Žijú len pre svoju rodinu, pre nejakú prchavú spoločenskú zodpovednosť, možno pre potechu z umenia či dosiahnutie vysokej pozície.

Každý chce dosiahnuť dobrú situáciu pre seba. Ak sa detailne pozrieš na tento svet, hneď uvidíš, že väčšina ľudí je, spí a žije len pre dosiahnutie svojho vlastného šťastia. Tieto veci však nie sú skutočným cieľom života ľudskej bytosti. Sú len dočasnými prostriedkami pre život. Ak ľudské bytosti nezistia, čím sú, ako môžu byť naozaj šťastné?

Zenový majster Seung Sahn