Praktizovanie „Čo som?“

Študent: Aký je vzťah medzi otázkou čo som? a prúdom myšlienok, vnemov, atď.? Posielaš svoju otázku napríklad myšlienkam, bolestiam v kolene počas sedenia, atď.? Keď myšlienka prichádza, pýtaš sa, ku komu táto myšlienka prichádza? Robíš to s každou myšlienkou, ktorá prichádza? Ako pracuješ s takými problémami ako je strach a hnev? Má sa človek zmieriť so strachom a potom sa pýtať, kto ho zažíva? Alebo len má dovoliť, nech sa všetko deje a sústrediť energiu na veľkú otázku?

Zenový majster Seung Sahn: Pravé „Čo som?“ je dokonalou otázkou. Je len mysľou neviem. Všetky tvoje otázky sú myslením. Ak udržiavaš dokonalé „Čo som?“, potom nevieš, „Čo si“. Všetko myslenie je preťaté. Ako sa vtedy môže objaviť otázka? Pýtať sa, kto sa pýta, nie je správna cesta. Je to myslenie v protikladoch. Toto je otázka s protikladmi, nie je to úplná, dokonalá otázka. Bolesť je bolesť, otázka je otázka. Načo sa pýtať na bolesť? Ak udržiavaš úplnú otázku, neexistuje bolesť. Tieto prejavy – hnev,
strach atď., sú vytvorené minulou karmou a sú teda dôsledkom činov, naplnených hnevom a pod.

Keď človek sedí v meditácii, jeho karma mizne a činy ho už viac nedržia v moci. A preto, keď si
nahnevaný, keď máš strach, atď., jediné o čo sa usiluj, je zen. Ak sa niekedy nahneváš, je to v poriadku,
ničoho sa neboj. „Chcem sa zbaviť hnevu!“ – to je myslenie. Hnev nie je ani zlý, ani dobrý. Len nebuď k
nemu pripútaný. Spýtaj sa len: „Čo som?“ a takéto konanie čoskoro zmizne.

Zenový majster Seung Sahn

Oslobodiť sa

Snažíme sa z niečoho vymaniť a stať sa slobodnými. Je zaujímavé sa o to pokúšať, ale nedokážete to urobiť prostredníctvom svojho myslenia. Pretože to, čo si myslíte, je to, čo vás drží vo väzení. Čo je to, čo nikdy neodchádza, keď sa oslobodzujete? Možno je to naše spojenie s týmto svetom. Nielen vyslobodenie sa zo seba, ale oslobodenie, až kým moje oči nebudú vidieť, moje uši nebudú počuť, môj nos čuchať, moja koža cítiť, môj jazyk chutnať a moja myseľ myslieť. Hovoríme im šesť brán. Znamená to, že z okamihu na okamih môžeme žiť jasne, súcitne, múdro, len spojení so svetom. Ak sa niečoho držíme, ak sme k niečomu pripútaní, je to šesť jedov: oči, uši, nos, jazyk, telo, myseľ. Ak nás naše zmysly oklamú, chceme viacej niečoho a menej niečoho iného a nikdy nevidíme to, čo je pred nami.

Tí, čo sú pri nás, sú naši najlepší učitelia. Vnímajúc zmysel toho, čo je nám najbližšie, sme schopní učiť sa od tých, čo sú nám blízki. Upokojme teda svoju myseľ, zameranú na to, čo je pri nás a potom sa učme z toho, čo je nám blízke, ako žiť, ako sa naozaj stať človekom, ako byť veľkodušný, súcitný a múdry.

Časť reči dharmy počas Odovzdania dharmy, Zenový majster Jok Um

Primary Point Leto 2017

Osvietenie znamená „len to urob“

Tento život nie je len o našom „ja“, nie je len o našich ziskoch a stratách. Čo je to „ja“? Nedá sa nájsť. Len neviem. Toto pravé neviem je našou pôvodnou podstatou! Sme týmto neviem bez ohľadu na to, v akej situácii a podmienkach sa nachádzame. Nech sú akékoľvek, sú v poriadku. Čokoľvek robíme, toto neviem to vykonáva. Neviem sa prejavuje v desaťtisícich veciach a desaťtisíc vecí sa prejavuje v neviem.

 Žiť v tomto svete znamená každým okamihom žiť toto neviem. Ak prichádza šťastie, len šťastie. Ak prichádza smútok, len smútok. Raj je vítaný. Peklo je tiež vítané. Potom môžeme použiť svoje šťastie, svoj smútok a tiež raj i peklo, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je naša práca v tomto živote a náš smer. Osvietenie znamená „len to urob“. Tak to teda z okamihu na okamih len robme!

Zenová majsterka Gu Ja
výňatok z reči po prijatí dharmy