Učím len neviem

Pred pár rokmi, keď som už nejaký čas vyučoval na Západe, malo zopár mojich amerických študentov stretnutie, aby prebrali používanie niektorých foriem v Zenovej škole Kwan Um. Na stretnutí sa jedna študentka spýtala, že ak je všetko Jedno, načo mám učiť ázijský štýl buddhizmu, prečo som učil mahájánový štýl a zen. „Nevyátvára to ‚rovnaký‘ alebo ‚odlišný‘?“ spýtala sa. To je veľmi zaujímavá otázka.

Odpovedal som jej: „Hej, neučím kórejský buddhizmus, ani mahájánu ani zen. Dokonca neučím ani buddhizmus. Učím len neviem. Päťdesiat rokov tu a tam som učil len neviem. Takže len neviem, dobre?“ Len neviem, vždy a všade. Naša myseľ neviem môže urobiť čokoľvek.

Z knihy Kompas zenu od zenového majstra Seung Sahna

Korešpondencia so študentom

Študent napísal zenovému majstrovi Jok Um list s otázkami kvôli vysokoškolskému referátu.

Študent: Čo je to mier?

Zenový majster Jok Um: Čo si ty? Ak nájdeš svoje pravé ja, potom nájdeš mier.

Študent: Čo je odpustenie?

ZMJU: Nejedz toxické jedlá mysle. Chamtivosť, nenávisť a nevedomosť otravujú myseľ.

Študent: Čo je súcit?

ZMJU: Všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi. Vnímaj svetlo ich mysle a nechaj sa ním viesť.

Študent: Aký je význam súcitu a odpustenia voči sebe a voči druhým?

ZMJU: Nevytváraj seba a druhých. Potom všade uvidíš svoju pravú podstatu.

Študent: Aké metódy používaš alebo učíš aby si pomohol ľudom v ich živote využiť tieto vlastnosti?

ZMJU: Tieto vlastnosti sa objavujú vtedy, keď si uvedomíš, že vždy boli v tebe. Meditačná prax je praxou tela – zámerne si vymedziť čas a priestor aby si bol plne so svojou podstatou bez zvádzania prekážkami mysle, čo tvojej mysli pomáha ukotviť sa. Nájdenie tohto uzemnenia mysle v jednoduchých aktivitách – upratovanie, skladanie bielizne, čistenie, chôdza, veci, ktoré si nevyžadujú špekulácie, môže byť použité počas celého dňa ako prax. Toto je prax mysle. Rozoznanie tvaru okolností okolo seba a nasledovanie ich prúdu, je praxou života. Najesť sa keď je človek hladný, spať keď je unavený, vedieť ako dávať a ako prijímať. Potom chápanie, že všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi, je praxou študenta. Myseľ študenta je veľkorysá, vďačná, zvedavá, angažovaná, láskavá, vnímavá a citlivá. Hľadanie sprievodcu je veľmi dôležité.

Študent: Aký je proces prijatia odpustenia?

ZMJU: Prečo by niekto odmietal odpustenie?

Študent: Ako prosperuje komunita z toho, keď obyvatelia majú súcitnú a odpúšťajúcu podstatu?

ZMJU: Buddha učil, že pokojné srdce robí pokojného človeka. Pokojný človek vytvára pokojnú rodinu. Pokojná rodina vytvára pokojnú dedinu. Pokojná dedina vytvára pokojnú krajinu. Pokojná krajina vytvára pokojný svet.

Vnútorný mier

Nenechaj sa zmiasť vnútorným pokojom. Nenechaj sa zmiasť úzkosťou. Nenechaj sa zmiasť ničím. Čo robíš práve teraz? Čo je práve teraz pred tebou? Dávaj si pozor, jasne sa pozeraj a správne konaj. Je to jednoduché, ale nie ľahké. Naše klamy nás vedú nesprávnym smerom. Naše myšlienky a pocity nás ovládajú. Nevieme, kto sme. Nejaký druh praxe, dennej praxe v priebehu celého života je potrebný na prekonanie toho všetkého. A nie izolovane, ale v rámci spoločenstva, aby si prekonal sebastrednosť a klam.

Zenová majsterka Bon Hae