Koncoročný príhovor sanghe

 

31.12.2017

Milá Sangha,

Najvzácnejší klenot, oslovujem ťa už tradične ku koncu roka.

Chcem každému jednému z Vás poďakovať za Vašu aktivitu a záujem o zenovú prax.

Hlboko sa klaniam pred ochotou bratislavských učiteľov dharmy vo výcviku, ktorí sa chopili organizovania a riadenia našich ústraní.

Naša vďaka patrí tým, čo im v tom pomáhali, usilovne a poctivo sťahovali veci z centra, pripravovali pre všetkých priestory na cvičenie v Surya a v závere spätne v našom zenovom centre.

Ako povedal zenový majster Man Gong, na prax potrebuješ priateľov v Dharme, miesto na cvičenie a učiteľa, ktorý ťa povedie.

Náš národný poklad, Oleg Popsanim, si úžasný, ako nás vedieš naším životom. Neúnavne, v zdraví i v chorobe, vždy s humorom a nadhľadom, nám ukazuješ, kadiaľ ísť, kde stáť a ako sa TO LEN ROBÍ.

Vďaka Petrovi za to, že nám dáva priestor pre naše sväté miestečko denných cvičení, BZC.

Všetci sme vďační Drahej a Janovi, že môžeme v čase praxe i mimo nej užívať radosť, pohodu a fantastickú kreatívnu energiu Surya centra.

Žijeme zo vzduchu, lásky a z jedla. Sme jedna z mála Sángh, ktoré majú svojho vlastného kuchára. Ten náš, majsterka kuchyne Janinka, je výnimočný až mystický umelec, s priam rajským kulinárskym talentom. Berieme už ako samozrejmosť to, čo si vychutnávame na ústraniach zo svojich formálnych misiek.

Preto je úžasné, že nový talentovaný človek, Roman, našiel odvahu a preberie hlavnú kuchársku varešku počas budúcich eventov. Všetci ho v tom podporíme a pomôžeme z plných síl.

Ďakujem všetkým, ktorí udržiavajú oheň praxe. Tým, čo exportujú náš štýl do externého prostredia v Samádhi centre a odovzdávajú ho novým ľuďom. Deje sa to vďaka Milovi, Fredymu a spol.

Fredy je náš najaktívnejší študent. Je všade a vždy má nejakú dôležitú funkciu. Ak sa potrebujete na niekoho spoľahnúť, je to Fredy, vždy plný energie, nápadov, skromnosti, pracovitosti, vtipu, dôslednosti a zručnosti.

Vďaka a úcta patrí Veronike, že svojpomocne vybudovala a svedomite udržuje Sanghu v Malackách. Vždy usmievavá, radostná, pracovitá a zodpovedná je Anjelom našej Sanghy.

Vďaka patrí aj Tomášovi, nášmu direktorovi, že je ústami Sanghy. Jeho čistá a jasná prax sa premieta i do jeho široko-platformovej komunikácie, vďaka ktorej sme všetci v obraze.

Ďakujem priateľom z Moravy, Kamke a Péťovi, že k nám prinášajú ducha sesterskej česko-moravskej Sanghy.

Ďakujem, že pomáhame členom našej Sanghy, keď sú v núdzi. Slovíčko vďaky patrí Ondrejovi za organizáciu a všetkým, ktorí menšou či väčšou sumou pomohli nášmu sangháčovi a ukázali, ako má fungovať reálne „ako ti môžem pomôcť“.

Sme súčasť medzinárodnej školy s plejádou skvelých učiteľov a množstvom praktizujúcich. Každá lokálna Sangha robí to isté – nasleduje učenie a praktické formy nášho zakladateľa, zenového majstra Seung Sahna. Každá Sangha je však svojím spôsobom iná. Je želaním našich učiteľov, aby sme sa so širšou Sanghou stretávali na spoločných európskych eventoch, lokálnych ústraniach a spoznávali jej členov, odovzdávali im svoje skúsenosti a učili sa navzájom jeden od druhého.

Tak, ako sa tento rok konala medzinárodná konferencia Celý svet je jeden kvet v USA v Providence Zen Centre, tak sa o tri roky udeje konferencia v Singapure a v Malajzii. Chcem vás podporiť, aby ste sa pridali k tým, čo si pôjdu užiť prítomnosť našich skvelých učiteľov a praktizujúcich kwanumákov z celého sveta. Pridajte sa k nám.

Želám Vám všetkým krásny nový rok 2018! UŽÍVAJME ho v zdraví a pohode, praktizujúc v každom okamihu, aby sme boli v pohode my i naši najbližší. Potom bude v tomto svete pokoj a mier.

Ľubor Košút

opát Bratislavského zenového centra

 

 

 

Nauč sa uvoľniť

Skupina profesorov sociálnej psychológie z rôznych čínskych univerzít navštívila zenovú majsterku Dae Kwan. Položili mnoho otázok, týkajúcich sa praxe.

Profesor: V Číne som sa zúčastnil jedného ústrania. Učili ma meditovať počítaním dychu od 1 do 10. Riadil som sa inštrukciami a na pol hodinu som vložil celú svoju energiu do rátania každého dychu od 1 do 10 bez akéhokoľvek myslenia. Na konci ústrania ma bolela hlava a dostal som hemoroidy. Teraz sa už bojím sedieť. Čo mám robiť?

Zenová majsterka Dae Kwan: Stalo sa ti niekedy, že si si sadol k sledovaniu filmu a o pol hodiny neskôr ťa rozbolela hlava a dostal si hemoroidy?

Profesor: Nikdy, zenová majsterka.

ZMDK: Je to rovnaké. Ak sleduješ svoj dych podobne ako keď sleduješ film, potom je tvoj problém vyriešený.

Keď to všetci počuli, začali sa smiať.

Komentár: Jednou z najdôležitejších súčastí praxe je uvoľniť sa a byť prirodzený. Ako pri hre na strunový nástroj: Ak sú struny príliš napnuté, prasknú. Ak sú príliš voľné, nevydajú správny zvuk. Počítaním dychov môžeme regulovať svoju myseľ, aby sa mohla vrátiť k svojmu pôvodnému nehybnému, uvoľnenému a prirodzenému stavu: jasnému a sústredenému. Najdôležitejšie je, aby sme dýchali prirodzene. Ak je dych jasný, aj naša myseľ je jasná. Použitie tejto jasnej mysle z okamihu na okamih, aby sme pomohli sebe i druhým, je pravá meditácia.

Čítajte ďalej: Sitting Zen: Questions and Answers with Zen Master Dae Kwan
Primary Point Fall 2017, Volume 34, Number 3

 

Len-cvičenie

Jedného rána sa študent spýtal Seung Sahna Soen Sa: „Môžem počas zenového sedenia ovládať myslenie?“

Soen Sa odpovedal: „Ak si pripútaný k myšlienke, tvoja prax a tvoje myslenie sa odlišujú. Ak nie si pripútaný k myšlienkam, myslenie je praxou, prax je myslením. To sa nazýva len-cvičením.

Študent sa spýtal: “Čo je len-cvičenie?”

Keď začínaš so šoférovaním, nemôžeš dávať pozor na to, čo vidíš alebo počuješ, lebo inak nabúraš. Po dlhšom období praxe sa bez problémov môžeš rozprávať, obzerať sa a počúvať rádio. Rozprávanie sa a pozeranie sa stali šoférovaním. Tvoje pozeranie sa, počúvanie a reč sú nepripútané. Rovnako je to so zenom. Len-zen obsahuje chôdzu, jedlo, spánok, reč i pozeranie televízie. To všetko sa stalo nepripútaným myslením. To je len-cvičenie‘.“

„Čo je pripútané myslenie?“

„Ak šoféruješ a si pripútaný k svojim myšlienkam a prejdeš na stopku, dostaneš pokutu, alebo prejdeš cez plnú čiaru a nabúraš. Budeš si myslieť, že ideš do New Yorku a namiesto toho ideš do Bostonu. Podobne aj pripútanosť k mysleniu vedie k utrpeniu.“

Študent povedal: „Srdečne ti ďakujem. Už to chápem.“

„Keďže chápeš, teraz sa ťa spýtam – líši sa myslenie od nemyslenia? Sú rovnaké?“

„Keď som smädný, napijem sa.“

„Veľmi dobre. Choď sa napiť čaju.“