Vy ste zvukom

Vnímať zvuk znamená, že všetko je vesmírny zvuk – spev vtákov, hrom, štekot psa – toto všetko je zvuk vesmíru. Ak nemáte myseľ, všetko vnímate práve také, aké to je. Preto, keď spievate bez mysle, aj spev je zvuk vesmíru. Ak máte „ja“, potom je to „môj“ zvuk. Ale s mysľou čistou ako priestor môže aj zvuk psieho štekotu alebo trúbenie automobilového klaksónu niekedy priniesť osvietenie, pretože v tom okamihu sa vy a zvuk jednotíte. Keď sa jednotíte so zvukom, nepočujete zvuk, vy ste zvukom.

Predslov zo spevníku ZŠKU
Zenový majster Seung Sahn

Veľká pochybnosť

Otázka: Je vedomie ako baterka alebo žiariaca guľa energie? Je myseľ ako strom? Prečo myseľ nevyzerá alebo sa necíti ako strom? Vôbec nevidím strom. Myseľ sa cíti ako veľká prázdna guľa. Kde je koreň stromu? Keď si predstavím myseľ, cítim niečo vnútri lebky a dokážem vedomím pohybovať hore dole vnútri lebky. Udržiavaním si vedomia v rôznych častiach mozgu sa mi vynárajú rôzne pocity: šťastie, smútok, hudba, mier, telo, tlkot srdca, priestor, údiv atď. Kde teda je koreň? Je koreň miestom alebo polohou? Dokážeme koreň odrezať alebo dostať sa pod neho? Alebo ho len jednoducho pozorovať? Nachádza sa v strome energia? Je nejaký vzťah medzi prázdnotou a koreňom?

Zenový majster Jok Um: V otázke si poukázal na dôležitý fakt. Keď položíš jednu otázku, tá vyvolá ďalšie. Takýto spôsob kladenia otázok znamená, že sa snažíš k niečomu dopracovať. Ale to „niečo“ nejestvuje. Ak sa pozeráme takýmto spôsobom, rozvíja to v nás utrpenie, ktoré sa spája s hľadaním niečoho, čo neexistuje. Práve preto je ústrednou časťou praxe Veľká pochybnosť. Pochybovanie o viere v myšlienku alebo človeka. Vďaka pochybnosti zistíme, že k ničomu sa nedá pripútať. Keď sa pristihneš pri tom, že sa snažíš niečo uchopiť, spochybni to. Potom pocítiš slobodu neuchopovania. Potom pochopíš podstatu svojich otázok a navyše sa ti podarí pochopiť seba. Čo teda vidíš, keď sa snažíš pochopiť sám seba? Príď, prosím, na ústranie a skúmaj to nepretržite a dôkladne.

Zenový majster Jok Um

Prebuď sa! Na ceste so zenovým majstrom

Dokument o učení zenového majstra Seung Sahna je profesionálny a zábavný film, ktorý zachytáva energiu zenového majstra Seung Sahna počas prezentovania jadra jeho učenia. Prebuď sa! nie je iba zriedkavým portrétom neobvyklého a provokatívneho učiteľa, ale tiež úvodom do zenového buddhizmu súčasnosti. Film Prebuď sa! natočil ocenený nezávislý režisér Brand Anderson z Bostonu počas výučby v Európe. Upravená verzia.