Báseň k Buddhovým narodeninám 2018

Všetko najlepšie, Buddha.
Haaaaaa!
Čo urobíš?
Celý vesmír prehltla chyba mysle!
Chyba!
Úder o podlahu, obloha je modrá, ako ti môžem pomôcť?
Kto vytvoril všetky tieto chyby?
Použiť túto chybu, aby sa napravila, je chyba.
Nevytváraj chybu je už chyba.
Otvor ústa je už chyba.
Dnešná ceremónia je chyba, sláviaca chybu.
Buddhov život, váš život, môj život. Aká chyba!
2580 rokov chýb.
Ďalšia báseň k Buddhovým narodeninám? Aká chyba!

Jason Quinn, JDPSN

 

Správna práca osvietenia

Dosiahnuť svoje pravé ja znamená, že z okamihu na okamih udržiavam správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie v tomto svete, že v tomto vesmíre správne konám tak, aby som zachránil všetky bytosti.

Dosiahnuť osvietenie a učiť druhé bytosti nie sú dve veci, lebo keď sa vrátiš k svojej mysli pred okamihom, než vznikne myslenie, v tom bode sa všetko jednotí. Ako by si v tom bode nemohol pomôcť všetkým bytostiam? Tvoja správna situácia, správny vzťah a správne konanie sa zjavujú priamo pred tebou. Pomáhať druhým je správna práca osvietenia – nie je to nič špeciálne. Toto je pravý cieľ buddhizmu.

Zenový kompas

Sľub bódhisattvu

Aby sa niekto zaviazal dosiahnuť osvietenie a zachrániť všetkých ľudí od utrpenia, musí pochopiť utrpenie. Niekedy je potrebné zažiť viacej utrpenia, čo je smutné, ale pravdivé. Akonáhle utrpenie dosiahne bod nasýtenia, väčšina ľudí náhlivo túži nájsť cestu z utrpenia.

„Sľub bódhisattvu“ sa zjavuje, keď sa utrpenie a láska jednotia. „Sľub bódhisattvu“ múdrosti, súcitu a veľkodušnosti, aby svoje korene zakorenili hlbšie v pôde trpezlivosti, vytrvalosti a nástojčivosti.

Zenová majsterka Soeng Hyang

Celý váš život je ústraním

Zenový majster Dae Bong odpovedá na otázku ako nám môže ústranie pômocť v každodennom živote