Štyri ročné obdobia

Na jar kvety,
v lete svieži vánok,
na jeseň listy,
v zime čistý sneh.

Vari ma svet odháňa?
Či ja odháňam svet?
Ležím pri miestnosti dharmy.
O nič sa nestarám.

Biele oblaky plávajú po oblohe.
Čistá voda tečie z hory.
Vietor vanie cez pagodu:
celý svoj život im odovzdávam.

Zenový majster Seung Sahn

 

Koreň utrpenia

Keď sa náš život ľahko odvíja a cítime sa dobre, sme spokojní. Potom môže byť ťažké udržať si ostražitú a bdelú myseľ, ktorá si udržuje čerstvosť kladením otázok. Ale keď máme problémy, trpíme a prajeme si, aby boli veci inak, ako sú, potom nás táto náročná situácia núti hľadať spôsob, ako ju vyriešiť. Objavujú sa otázky. A aký to je skvelý darček!

Keď sa stále pýtame – a vynecháme sťažnosti a protesty, ako je život nespravodlivý, nespokojní s logickým porozumením – potom sa môžeme dostať ku zdroju utrpenia. Môžeme si položiť tie otázky, ktoré máme spoločné so všetkými ľuďmi: O čom je tento život a smrť? Aké je moje miesto na tomto svete? Čo je utrpenie a čo je to čo trpí? Čo je toto ja? Je niečo iné ako ja?

Nancy Hedgpeth JDPSN

Trinásta brána

Keď odpovedáte na kongan a udierate o podlahu, v tom momente sa jednotíte s konganom. V skutočnosti sa jednotíte s celým vesmírom. Nie je v tom správne ani nesprávne, mám rád či nemám rád. Je to už dokonalé. V tom okamžiku úplného nevedenia je neuveriteľná sila. Keď sa vrátime do neviem, naša práca je vždy priamo pred nami. V skutočnosti celý náš život je práve tým jediným okamihom. Keď ale opäť vstúpime do ríše mám rád a nemám rád, nikdy svoju prácu nenájdeme.

„Jedlo mysle“ našej školy má 12 chodov, 12 brán. Tieto brány sa v skutočnosti nelíšia od nášho každodenného života. Práve ten nazývam 13. bránou! To je váš život z okamihu na okamih. Ako zodpoviete tento kongan? Páči sa vám? Alebo sa vám nepáči? Vyhýbate sa náročným situáciám? Snažíte sa vytvárať len jednoduché situácie? Prax nám pomáha vidieť, že táto 13. brána je stále priamo pred nami, ale tentokrát oproti nám nesedí zenový majster, ktorý by nám potvrdil správnosť našej odpovede. Práve v tejto chvíli naša konganová prax zakoreňuje, stáva sa skutočnou a nie je už len o cvičení našej bystrosti. Pokiaľ dokážeme reagovať priamo, intuitívne, z našej vlastnej múdrosti, potom žiadny kongan nie je pre nás problém.

 

Tim Lerch JDPSN

Kompas „Neviem“

Ak udržiavaš myseľ neviem na 100 %, tvoji démoni si ťa nenájdu. Utrpenie si ťa nenájde. Karma, problémy, život, smrť, príchod a odchod, dobré a zlé – nič sa ťa nedotkne, keď len udržiavaš myseľ neviem. Táto myseľ neviem je tvoj najdôležitejší poklad. Dokáže všetko. Nie je závislá na Bohu ani Buddhovi, hínajáne, mahájani či zene. Nie je závislá na živote a smrti.

Ak sa chceš dostať z oceánu utrpenia, potrebuješ len jeden kompas: svoj kompas „neviem“. Vždy ho máš vo svojom vnútri. Keď ho použiješ, zisťuješ, že tvoj správny smer sa stále zjavuje pred tebou, z okamihu na okamih.

 

Zenový majster Seung SahnKompas zenu