Kde začína zenová prax

Všetko v tomto svete – slnko, mesiac, hviezdy, hora, rieky a stromy – všetko sa neustále hýbe. Ale existuje jedna vec, ktorá sa nikdy nehýbe. Nikdy sa nerodí a nikdy nezomiera. Čo je touto nehybnou vecou? Poviete mi? Ak ju nájdete, objavíte svoje pravé ja a dosiahnete základ vesmíru. Ale chápanie vám tu nepomôže. Ani stovka doktorátov vám neukáže vašu pravú podstatu.

Naša pravá podstata sa nedá nájsť v knihách a akademických štúdiách, pretože je pred rečou a slovami. Je pred myslením. Ak nájdete svoj bod pred myslením, potom môžete dosiahnuť svoje pravé ja. Preto pred dávnymi dobami Descartes povedal: „Myslím, teda som.“ Tu začína filozofia. Ale ak nemyslíte, čo potom? Tu začína zenová prax.

Zenový majster Seung Sahn

Ako môžem poslúžiť?

Pred pár rokmi som išiel peši do práce, cestou, ktorá prechádza niekoľkými rušnými križovatkami mesta Cambridge . Moja myseľ bola plná denných aktivít a plánov. V dôsledku toho moja pozornosť v danej chvíli nebola v tom okamihu, ale bola rozložená. Prechádzal som mimoriadne rušnou križovatkou. Vedľa mňa šiel slepec, mával palicou sem a tam. Ako tak ten človek šiel, jeho palica zasiahla auto zaparkované priamo na prechode pre chodcov . Pozrel som sa a na jeho tvári bolo vidieť výraz „čo to je?“ Nevedel, ako prekonať túto prekážku stojacu v jeho smere. Možno si myslel, že stratil svoju cestu, alebo si svoje kroky nespočítal správne . Ako som sa tak prizeral, ďalší muž vzhliadol a povedal: „Tri kroky doľava, okolo prednej časti vozidla.“ A povedal som si: „To je báječné. Ale kde som bol ja?“

To je naša prax. To nie je žiaden veľký, rozšírený záväzok voči vesmíru. Nie je to žiadna nádej v to, ako veci môžu fungovať v budúcnosti. Nie je to túžba , aby sa veci diali tak ako v minulosti . Je to len o tomto okamihu, reagovať spontánne: čo môže každý z nás urobiť, aby pomohol? Našou úlohou, ako prechádzame svojím každodenným životom, je pestovať túto prax, s ktorou sme už spojení. Iba neviem. Ako môžem pomôcť ? Často som si prial, aby to bolo zložitejšie, ale jednoducho nedokážem nájsť viac. To je všetko.

 

Zenový majster Bon Haeng

 

Ako vstúpiť do buddhovstva

Mních sa spýtal majstra: „Práve som sa stal mníchom a chcel by som vedieť ako vstúpiť do buddhovstva.“
Majster sa ho spýtal: „Počuješ vodopád?“
„Áno, počujem.“ odpovedal mních.
Majster odpovedal: „Tak vstúp“.

Veľká Viera, Veľká Odvaha a Veľká Otázka

Veľká viera neznamená vieru v niečo, alebo že sa veci vyvinú ako my chceme. Viera nepotrebuje objekt viery. Je to žiť život tak, ako sa vaša noha dotýka zeme pri chôdzi. Vaša noha si nikdy nekladie otázku, či je tam zem práve pre ňu.

Veľká odvaha znamená nevzdávať sa. Zmena smeru nie je problém, ale musíte ísť ďalej. Veľká odvaha nemusí byť ani drastická. Vždy keď robíte niečo, čo je trochu náročné alebo nepríjemné, bez toho aby ste sa sťažovali, a robíte to až kým neskončíte, tak to je veľká odvaha.

Veľká otázka je najdôležitejšia. Ľudia si myslia, že náboženstvo je o viere, ale nie je. Kto som? Čo je tento vesmír? Čo by som mal urobiť? To nie sú otázky, ktoré môžu byť zodpovedané raz a navždy. Nevyhýbajte sa im. Nájdite si duchovnú prax, ktorá vám pomôže pozerať sa na ne stále a potom praktikujte s veľkou vierou a odvahou.

Viera prichádza a odchádza. Dokonca keď veríte v Boha celý svoj život, vaša idea Boha sa stále mení. Ale duchovná prax nie je závislá na viere a môže pretrvať celý život.

Zenová majsterka Bon Hae