Veľké utrpenie pomáha tomuto svetu

Zenový majster Seung Sahn často vravieval: „Ak je smer tvojho života jasný, potom je celý tvoj život jasný. Ak tvoj smer nie je jasný, potom máš v živote len problémy.“

Dôvod toho, že cvičíme zen, je úplne pochopiť seba samého, dosiahnuť svoju pôvodnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. Toto je náš smer – pôvodná práca všetkých ľudských bytostí. Nie je v tom žiadne „ja-mne-moje“. Ak budeme mať „ja-mne-moje“, zaručujem vám, že dosiahneme utrpenie.

Raz prišiel za zenovým majstrom Seung Sahnom jeden mních a povedal, že už nechce byť mníchom, pretože mníšsky život je živé peklo. Zenový majster Seung Sahn mu odpovedal: „Ak je tvoj život jasný, ani život v pekle nie je problém.“ To znamená, že ak chcete pomôcť tomuto svetu, potom ani utrpenie nemôže byť prekážkou. Najdôležitejší je smer. Ak je váš smer jasný, potom sa utrpenie, ktoré prežívate, stáva „Veľkým utrpením“ a pomáha celému tomuto svetu. Takže, čo chcete?

Zenový majster Dae Kwang

Sloboda od rodinnej karmy

Otázka: Prednedávnom som v USA videl tvoju kaligrafiu, ktorá znela: „Sloboda od rodinnej karmy.“ Čo to znamená? Prečo je to dôležité?

Zenový majster Seung Sahn: Základom rodiny je emócia. Emocionálne spojenie vytvára rodinu. Ale emócia a láska sú rozdielne. Emócia znamená protikladné pocity: mám rád/nemám rád, dobrý/zlý, môj/tvoj. Láska znamená žiadne protiklady: len dávanie, dávanie, dávanie, vždy len dávanie.
Porozumenie je v tvojej hlave, emócie sú v tvojom srdci. Naše centrum – tantien – je priamo pod pupkom. Ak tam udržiavaš všetku energiu, potom dokážeš spracovať svoje porozumenie a emócie. Emócie sa zmenia na veľkú lásku a veľký súcit. Taktiež sa tvoje porozumenie stane múdrosťou. Preto, ak je tvoje centrum silné, dokážeš kontrolovať svoje pocity, svoje podmienky a svoju situáciu. Keď sa tieto stanú jasnými, potom sa objaví tvoja skutočná práca: pomoc všetkým bytostiam. To je veľká cesta boddhisattvu.

Zdroj pripútania

Musíte objaviť zdroj pripútania. Ako sa zjavuje? Ako sa zjavuje pripútanie? Čo je prvé? Uf! Niečo sa vám zjaví v mysli, a potom uf! Tá vec sa jej zmocní. Je to ako impulz. Preto máme meditáciu, ktorá je laboratóriom mysle. Keď praktizujete, stanú sa dve veci. Začnete jasne vidieť svoju karmu. Získavate vhľad do návykov svojej mysle. Súčasne sa však začína zjavovať viacej priestoru, pretože sa vaše neviem rozpína. OK? Nakoniec začnete veľmi jasne vnímať, že návyky sú len ako oblaky na oblohe. Tak funguje meditácie. Na to slúži náš výcvik. Len praktizujte a prax vám potom ukáže cestu.

Zenový majster Joeng Hye