Čo je prvotný bod?

Často hovorím o prvotnom bode. Čo je to prvotný bod? Keď máte váhy a práve nič nevážia, šípka ukazuje na nulu. Ak na ne niečo položíte, šípka sa prehupne na „jedno kilo“. Ak to zoberiete, šípka sa vráti na nulu. Toto je prvotný bod. Keď nájdete svoj prvotný bod, potom ak príde dobrý pocit, či príde zlý pocit, šípka sa prehupne jedným či druhým smerom. Ale na tom nezáleží. Nekontrolujte to. Keď sa pocit skončí, šípka sa opäť ustáli na nule.

Ak ste ale nenašli svoj prvotný bod, a ak z váh odstránite ťažký objekt, šípka naďalej ukazuje „desať kíl“. Alebo sa šípka pohne len o kúsok, nejde naspäť na úplnú nulu. Potom máte problém. Vaše váhy nemerajú správne. Ak na ne položíte naozaj ťažký predmet, možno sa úplne pokazia. Najskôr teda musíte nájsť svoj prvotný bod. A potom si ho musíte chrániť ako oko v hlave.

Taxík má slabé tlmiče, pri náraze na malú nerovnosť skáče hore a dole. Vlak má silné tlmiče, je teda veľmi pevný. Ak si udržiavate svoj prvotný bod, pružina vašej mysle je stále silnejšia a silnejšia. Stretnete sa s veľkými problémami a vaša myseľ sa hýbe čoraz menej a menej. Ak prichádza veľký problém, vaša myseľ sa pohne, ale čoskoro sa vráti k prvotnému bodu. Nakoniec bude vaša myseľ veľmi silná. Bude schopná niesť aj ťažký náklad. Potom bude možné zachrániť všetky bytosti.

Zenový majster Seung Sahn

Nevedieť je Buddha

V tomto živote máte voľbu, môžete sa stať expertom alebo môžete nevedieť a stať sa Buddhom. To nás opäť vedie k praxi. Nezáleží na tom, čo každý hovorí, a nezáleží na tom, ako sa dá všetko dobre vysvetliť, nakoniec je to na vás. Skvelé na Buddhovom učení je, že Buddha nás učil neprijímať niečo len preto, že to povedal nejaký múdry človek. Neakceptujte niečo len preto, že svätá kniha hovorí, že je to pravda, alebo pre tradíciu . Vy sami musíte objaviť pravdu. Každý má tú schopnosť.

Prišli ste na reč dharmy, ale nezáleží na tom, ako dobre sú veci vysvetlené a aké je to pre vás vyzývavé, to samo nemá silu zmeniť vám život. Je veľká priepasť medzi chápaním toho, čo bolo povedané, a skutočne byť schopný to urobiť. Preto je dôležité mať veľkú otázku. Ak sa o túto otázku staráte, potom môže rásť, rásť, rásť. Potom jedného dňa vykvitne kvet. Potom môžete povedať (tľapnúc sa po kolenách): “Ahha.” Toto “Ahha” nie je Buddhovo, nie je zenového majstra Seung Sahna, zenového majstra Wu Bonga, celé je vaše. Takže každý na to musí prísť, pretože tento svet vás potrebuje.

 

Zenový majster Wu Bong

Skutočný praktizujúci

Jeden kórejský mních spomínal počas reči dharmy v zenovom centre v New Yorku, že Vipassana sa stáva v Kórei čoraz viac populárnou. Zároveň je zen kritizovaný.

Mních: Zenová majsterka Dae Kwan, predtým si cvičila v Thajsku. Ako to vidíš ty?

Zenová majsterka Dae Kwan: Skutoční praktizujúci nikdy nekritizujú iné tradície. Ľudia, ktorí necvičia v ich mysliach vidia len rozdielnosti. Metódy sú ako ukazovanie prstom na našu pôvodnú myseľ, to je všetko.

Mních: Tak prečo bojujú?

Zenová majsterka: Pretože oni necvičia!

Celé zhromaždenie sa rozosmialo.

Komentár: Po tom ako som začala so zenovou tradíciou, zenový majster Seung Sahn chcel navštíviť môjho učiteľa Phra Ajahn Pongsak v Chiangmai v Thajsku. Keď sa stretli, navzájom sa uklonili, ako keby sa stretávali dobrí priatelia. Phra Ajahn povedal zenovému majstrovi: „Ak by som bol mladší, tiež by som sa chcel učiť a cvičiť zen. Som veľmi šťastný, že Sudharma* cvičí pod Vašim vedením.“ Keď sme sa presunuli do bungalovu, zenový majster Seung Sahn sa spýtal, „Toto miesto je veľmi pekné, ale prečo tu nie je elektrina?“ Potom som mu ja, skutočná praktizujúca, povedala, že tento les je ďaleko od dediny, že je v džungli a chceli sme ho preto udržať v prirodzenom stave bez elektriny. Zenový majster nevyzeral byť potešený mojou odpoveďou. Keď sme sa usadili, zenový majster Seung Sahn šiel opäť za Phra Ajahnom, stretli sa vonku pred Phra Ajahnovou chatkou. Zenový majster sa spýtal, „Môžem vidieť vašu chatku?“ Potom šiel do vnútra. Po chvíli vyšiel von a povedal, „V tvojej chatke nič nie je. Si skutočným mníchom. Tvoja dharma je vysokej úrovne, moja je nízkej. To je veľmi dobré nemať žiadnu elektrinu.“ Každý sa smial.

Títo dvaja veľkí učitelia praktizujú Buddhovu cestu. Vidia na sebe len to pekné a navzájom sa rešpektujú. Toto je pre nás skutočným príkladom. Buddha použil rôzne prostriedky len aby nám pomohol sa oslobodiť od utrpenia a prebudiť sa do veľkej lásky a múdrosti, aby sme si skôr navzájom pomáhali ako sa hádali a bojovali so sebou.

*meno zenovej majsterky Dae Kwan keď praktizovala pod vedením učiteľa Phra Ajahn Pongsak v Thajsku

Z vydania Primary point leto 2018, Volume 35, Number 2