Šťastie alebo nešťastie?

Existuje taoistický príbeh o starom farmárovi, ktorý celý život pracoval na svojom políčku. Jedného dňa jeho kôň utiekol. Keď sa to jeho susedia dozvedeli, prišli ho navštíviť. „Aké nešťastie.“ vraveli mu susedia. „Možno.“ odpovedal farmár.

Ďalšie ráno sa kôň vrátil a spolu s ním aj tri divoké kone. „Aké úžasné“ vykrikovali susedia. „Možno.“ odpovedal starý muž.

Nasledujúci deň skúsil jeho syn osedlať jedného z divokých koní, avšak kôň ho zhodil a farmárov syn si zlomil nohu. Susedia opäť prišli ponúknuť svoju sústrasť nad jeho nešťastím. „Možno.“ odpovedal farmár.

O deň neskôr prišli vojenskí dôstojníci do dediny naverbovať mladých mužov do armády. Keď videli zlomenú nohu farmárovho syna, nechali ho tak. Susedia gratulovali farmárovi, ako dobre všetko dopadlo. „Možno“ povedal farmár.

Buddhistické učenie o smrti

Pravdou je, že nevieme, čo sa stane, keď zomrieme. Buddhistické učenie o smrti nám pomáha tým, že môžeme v tomto mystériu zažiť dobrý pocit a pohodu. Štruktúra tohto učenia môže byť užitočná v procese smútenia, avšak, ako učil Buddha, pôvodne neexistuje život ani smrť. Naše pravé ja je nekonečné v čase a priestore. Myseľ Neviem nemá počiatok ani koniec.

Zenový majster Seung Sahn učil o prebudení sa v tomto okamihu a dosiahnutí svojej pravej podstaty. Keď udržiavame myseľ Neviem, z okamihu na okamih sa zaoberáme veľkou otázkou života a smrti. Veľkým zmyslom 49-dňovej ceremónie je prebudiť sa práve teraz. Keď niekto zomiera, v skutočnosti nás učí, že sa musíme prebudiť, pretože náš život sa odohráva v tomto okamihu (luskne prstami). Len to.

Tim Lerch, JDPSN

Ktorý štýl buddhizmu je najlepší?

Študent: Buddhizmus je Hinajana, Mahajana, Tibetský buddhizmus a Zen, ako viem, čo je najlepšie pre mňa?
Zenová majsterka: (Zdvíha pohár vody) Prosím ochutnaj. (Študent sa napije vody)
Zenová majsterka: Keď sa napiješ vody, ty sám budeš najlepšie vedieť, či je studená alebo teplá. (Študent vyzerá, že niečo dosiahol a pokračuje v jedení)
Keď študent začal jesť, zenová majsterka sa spýtala: Je to Hinajana, Mahajana, Tibetský buddhizmus alebo Zen? (Študent odpovedal úsmevom a pokračoval vo vychutnávaní si jedla)

Komentár:
Buddhizmus sa skladá z 84 000 učení. Všetky nám pomáhajú prebudiť sa z ilúzie.
Ak si však pripútaný len ku slovám, nemôžeš ochutnať pravdu.
Zen znamená uvedenie do praxe.
Neoddávajte sa prázdnym slovám.

Zenová majsterka Dae Kwan