Jasný pohľad

Buddha uzrel hviezdu a dosiahol osvietenie. Aký druh buddhizmu to bol?

Ak máme nejaký názor na to, kto alebo čo sme, je obvykle spojený s nejakým svetonázorom. Môže to byť náboženský, politický názor, názor muža či ženy, názor bielych či tmavých, či dokonca zenový názor. Všetky tieto názory majú svoje miesto, ale ak sme pripútaní k niektorému z nich, nemôžeme vidieť pravdu. To je nevedomosť (ignorácia). Ignorujeme pravdu tým, že sa pozeráme na svet svojím vlastným pripútaným pohľadom. A veľakrát si myslíme, že máme pravdu. Táto pripútanosť vedie k strachu a hnevu, kvôli ktorým ľudia reagujú na svet vytváraním ďalšieho utrpenia.

Ak sme vo svojej praxi úprimní a usilovní, nevedomosť, hnev a chtivosť sa môžu zmeniť a múdrosť, lásku a súcit. Ak sa vraciame k svojmu pravému ja a vnímame pravdu tohto sveta bez pripútania k nejakému názoru, potom je možné, aby sme pomáhali sebe a všetkým okolo seba.

Jason Quinn, JDPSN

Zrnko súcit

Tento svet je plný utrpenia. Ako to možno zastaviť? Každá ľudská bytosť má zrnko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo vyživovať. Našou úlohou je toto zrnko nájsť a urobiť všetko pre to, aby začalo rásť. Najskôr musíš uveriť, že ho máš. Potom sa musíš celou svojou energiou pýtať: „Čo je toto zrnko?“

Ak ho naozaj budeš hľadať, pochopíš, že všetci sú presne ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať vlastné túžby, budeš len chcieť všetkých učiť, ako svoje zrnko nájsť. Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie je nájdenie svojho vlastného zrnka. Ale tým sa tvoja práca nekončí. Tvoja myseľ musí dostatočne zosilnieť, aby bola z okamihu na okamih, v každej situácii, úplne múdra a súcitná. To je omnoho ťažšie než dosiahnutie osvietenia.

Zenová majsterka Soeng Hyang