Veľká láska a veľká súcitná myseľ

Viete, ako funguje výťah? Viacerí ľudia môžu stlačiť tlačidlo, keď chcú zavolať výťah, ale ten príde len vtedy, keď sa zjaví správne poschodie a smer. Keď ide výťah hore, zastavuje sa len pre tlačidlá smerom nahor a keď ide dole, zastavuje len pre tlačidlá smerom nadol. Výťah chápe postupnosť svojho správneho konania. To znamená len ísť priamo.

Ak usporiadate svoju myseľ, potom pracuje rovnako ako počítač. Potom pochopíte postupnosť svojho správneho konania. To je správny názor, správne podmienky a správna situácia – zenová myseľ. Je to tiež myseľ veľkej lásky a veľkého súcitu. Ak chcete tú myseľ, musíte odstrániť svoje „ja, mne moje“. Ak sa nebudete držať svojho názoru, svojich podmienok a svojej situácie, potom váš pôvodný počítač vysokej úrovne bude fungovať správne. Preto musíte praktizovať každý deň.

Zenový majster Seung Sahn

Moja bolesť je veľmi drahá

Zenový majster Seung Sahn strávil svoje posledné dni v nemocnici vo veľkých bolestiach. Dae Kwan Sunim bola pri ňom a spýtala sa, či by jej ZMSS dal svoju bolesť.

„Nie, nie, nie, nie! Stačí, keď ju ja zažívam. Nikdy ti ju nedám … len si ju nechám!“

Dae Kwan Sunim naliehala, ale zenový majster Seung Sahn povedal: „Moja bolesť je veľmi drahá!“

„Koľko stojí, pane?“ spýtala sa ho. „Kúpime ju od teba.“

„Moja bolesť je tak drahá, že si nemôžeš dovoliť kúpiť ju,“ odpovedal zenový majster Seung Sahn.

Dae Kwan Sunim sa naklonila k nemu a zašepkala mu do ucha: „Tak potom predám Su Bongov Zenový kláštor, získam veľa peňazí a dám ich tebe. Potom nám dáš svoju bolesť!“

Nastala chvíľa ticha.

Dae Kwan Sunim pokračovala: „Ak ti dáme toľko peňazí, čo s nimi urobíš?“

Zenový majster odpovedal: „Zoberiem od teba peniaze, prenajmem si ďalšie zenové centrum a zachránim všetky bytosti od utrpenia!“

Po tých slovách všetci prepukli smiechom. Nakoniec povedal: „Nie je to zlý obchod, však?“

Začiatok konca utrpenia

Tak to je veľká otázka. Čo sme, než sme vytvorili všetko ostatné? Poznáte ten monológ, ktorý sa prehráva vo našej hlave. Vždy ho upravujeme, revidujeme, tvoríme príbeh o tom, kto sme. Ale pokúšať sa dostať do bodu, kde uvidíte, kto ste predtým, než začnete vytvárať príbeh, to znamená vidieť pravú podstatu, Buddhovu podstatu, to je začiatok konca utrpenia.

Na začiatku som povedal, že Buddha to pochopil, ale neprestal praktizovať. Možno niečo veľmi silne a jasne vidíte, a potom si vravíte: „Ach, teraz som osvietený.“.No pravdepodobne nie ste, a možno aj hej. A potom, myslite si, že viac už sa nemusíte snažiť. Ale toto nie je ten prípad. Ak prestanete praktizovať, stane sa len spomienkou. V skutočnosti sa však stane prekážkou, horšou ako obyčajná spomienka, niečo čoho sa veľmi silno držíte. S akoukoľvek skúsenosťou preto zaobchádzajte ako s Neviem. Vždy sa vráťte do Neviem (udiera rukou o podlahu). Buďte spokojní so zotrvaním v tajuplnosti.

 

Zenový majster Hae Kwang

Život je zen

Život je zen. Ale niektorí ľudia vravia, že život je utrpenie. V čom je rozdiel? Ak vytváraš „môj život je zen“, potom sa tvoj život stane zenom. Ak niekto iný vytvára „môj život je utrpením“, potom sa život toho človeka stane utrpením. Preto všetko závisí od toho, akú myseľ udržiavaš práve teraz, v každom jednom okamihu. Táto myseľ „práve teraz“ pretrváva a stáva sa tvojím životom, tak ako jeden bod pokračuje a stáva sa priamkou.

Ak dosiahneš osvietenie, pochopíš, že všetci ľudia veľmi trpia, preto tvoja myseľ bude tiež trpieť. Toto je veľké utrpenie. Preto musíš vstúpiť na veľkú cestu Bóddhisattvu a zachrániť všetkých ľudí od ich utrpenia.

Zenový majster Seung Sahn