Entries by Tomáš Krchňák

My už sme Buddha

Keď Buddha dosiahol pod stromom bódhi osvietenie, šiel učiť a povedal: „Všetky bytosti, živé i neživé, už sú Buddha,“ už sú dokonalé a sú úplné. V bežnom živote, ale aj počas zenovej praxe si niekedy uvedomujeme, že naše ja je obmedzené. Skúmaním seba samého sa snažíme uvedomiť si, identifikovať všetko, čo nám prekáža na ceste k prebudeniu. Malé ja […]

Vnútorná a vonkajšia práca

Zenový majster Seung Sahn vravieval, že existujú dva druhy práce. Vnútorná práca a vonkajšia práca. Vnútorná práca znamená udržiavať nehybnú myseľ a vonkajšia znamená pomáhať všetkým bytostiam. Zaoberať sa len vnútornou prácou nie je správna zenová prax. Vnútorná práca znamená nirvána a mier mysle len pre mňa. Keď zahrnieme do našej osobnej praxe aj vonkajšiu […]

Oleg Šuk JDPSN – prvá reč dharmy

(Oleg Šuk zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl) Náš učiteľ Soen Sa Nim povedal, že pri tomto údere všetci aspoň na chvíľu zažívajú osvietenie. (zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl) Pri tomto údere všetci strácajú osvietenie. KATZ!   Vidím tu nádherne usmiate tváre. Pred dva a pol tisíc rokmi Šákjamuni Buddha […]