Entries by Tomáš Krchňák

Novoročná báseň

Každý rok, každý rok, nový rok, nový rok. Každý rok, každý rok, starý rok, starý rok. Starý rok skončil…. nový rok. Nový rok skončil…. starý rok. Kto to vytvoril? Ty? Ja? My? Oni? Nie, nie, nie! Tak Boh? Buddha? Čas? Priestor? Nie, nie, nie! Tak slnko? Mesiac? Zem? Hviezdy? Nie, nie, nie! Tak hora? Rieka? […]

Čo skutočne si?

Zen je veľmi jednoduchý… Čo si? Každý v tomto svete hľadá vonkajšie šťastie, ale nik vnútorne nechápe svoje pravé ja . Každý hovorí, “Ja” — “Ja chcem toto, ja som taký…” Ale nik nechápe toto “ja.” Než si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš, “Čo som?” skôr či […]

Myslenie v protikladoch = Utrpenie

Buddha učil, že utrpenie pochádza z mysle protikladov, z protikladného myslenia. Namiesto toho, aby sme boli spojení a vážili si prítomný okamih, fantazírujeme o rôznych veciach. Ale, pretože tu sedíme a nejaký čas už cvičíme, vieme, že tento druh myslenia vôbec nie je užitočný. Vieme to z vlastnej skúsenosti, nie zo slepej viery alebo počúvania […]

Nebo a peklo

Jeden samuraj raz navštívil Hakuina, hbitého a výbušného zenového majstra. „Povedz mi niečo o nebi a pekle,“ povedal samuraj. „Naozaj existujú?! Hakuin sa pozrel na vojaka a spýtal sa ho: „Kto si?“ „Som samuraj,“ odpovedal pyšný vojak. „Ha!“ zvolal Hakuin. „Prečo si myslíš, že by si mohol chápať také múdre veci?! Nevyzeráš ako samuraj. Vyzeráš […]

Vidieť svoju vlastnú karmu

List od študenta Ahoj Ken, Ako sa máš? Mám otázku ohľadom videnia vlastnej karmy … Zaoberal som sa „len neviem“. Seung Sahn veľa hovorí o videní vlastnej karmy a následne schopnosti ju použiť pre pomoc ostatným. Taktiež som počúval Carlosov podcast na „Sit, Breathe, Bow“ a on hovorí o tom istom. Vďaka tomu všetkému by […]

Prečo „ja chcem“ a pre koho?

  Mávali sme odlišný preklad druhého veľkého sľubu: Túžby sú nevyhasnuteľné. Sľubujeme, že ich všetky vyhasíme.“ Raz počas rozhovoru sa jeden študent spýtal zenového majstra Wu Kwanga: Študent: Túžby sú nevyhasnuteľné. Čo to znamená?“ ZMWK: „Ja chcem!“ Študent: Ako ich potom všetky vyhasíš?“ ZMWK: „Ja chcem!“ Komentár: Ľudský život je: „Ja chcem!“ Aj túžba zahasiť […]

Dva druhy náboženstva

Zenový majster Seung Sahn hovoril, že sú dva druhy náboženstva: náboženstvo „Ja niečo chcem“ a náboženstvo „Dávania“. Náboženstvo „Ja niečo chcem“ znamená, že ľudia niečo chcú – zdravie, prosperitu, mier, šťastie, osvietenie, spásu, ísť do neba. Veľa chcenia. Náboženstvo „Dávania“ znamená nemyslieť na „moju“ situáciu. Ako ti môžem pomôcť? V náboženstve „Dávania“ musíme odložiť svoj […]

To prejde

Jedného dňa prišiel študent k zenovému majstrovi a vraví mu: „Moja meditácia je hrozná! Cítim sa zmätený, bolia ma nohy, niekedy dokonca zaspávam. Je to hrozné.“ Učiteľ mu odpovedal: „Nerob si starosti, to prejde.“ O týždeň neskôr sa študent vrátil ku svojmu učiteľovi a vraví mu: „Moja meditácia je úžasná! Cítim sa taký vedomý, pokojný, […]

Život nemá zmysel

Ľudský život nemá žiadny zmysel, žiadny dôvod ani žiadnu voľbu, ale máme našu prax, ktorá nám pomôže porozumieť nášmu pravému ja. Potom dokážeme zmeniť žiadny zmysel na Veľký Zmysel, čo znamená Veľkú Lásku. Dokážeme zmeniť žiadny dôvod na Veľký Dôvod, čo znamená Veľký Súcit. Taktiež dokážeme zmeniť žiadnu voľbu na Veľkú Voľbu, čo znamená Veľký […]