Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Veriť vo svoje skutočné ja

Najlepšia vec, ktorú môže učiteľ odovzdať žiakovi, je viera v samého seba. Ľudia si prichádzali vypočuť slová zenového majstra Seung Sahna, a to čo dostali bolo, že sa nemajú pripútavať k jeho slovám. A získali od neho neuveriteľnú energiu, sústredenosť, jasnosť a uvedomenie si, že to tiež môžu mať, že to už vlastne majú. Toto je to najlepšie, čo môže učiteľ študentovi odovzdať.

Študent nemá veriť učiteľovi, ako nejakej vonkajšej autorite, ale má si uvedomiť, že to, čo má učiteľ, má i on sám. Je to vaše. Nemusíte nikam ísť, aby ste to získali. A tak moja úloha, úloha učiteľky, je povzbudzovať ľudí k praxi, povzbudzovať ich, aby to našli sami, povzbudzovať ich, aby si verili. To je moja úloha.

A aby uverili vo svoje pravé ja. Nie v tom zmysle, že „Ja som ten najväčší,“ alebo „Ja som najlepší“. Nie tento druh viery v seba samého. Skôr veriť vo svoje pravé ja, ktoré vám nepatrí. Je oveľa väčšie ako vy. Uverte tomu, a potom všetko, čo budete robiť, bude z tohto vychádzať. Nie vždy sa to, samozrejme, deje, platí to pre zenového majstra Seung Sahna, a dokonca aj pre Buddhu. Pokiaľ však z tohto centra vychádza maximum toho, čo robíme, vychádza to z tohto centra, ktoré nevlastníme. Nie je naše. Ale je úplne naše.

 

Zenová majsterka Bon Hae
Seeing the Person in Front of You
Primary Point Summer 2019, Volume 36, Number 2

Stredná cesta

V tomto svete a vo svojom živote zažívame mnoho dualít: negatívne a pozitívne, dobré a zlé. Keď počujeme niečo negatívne, pravdepodobne sa cítime zle. V tej chvíli náš život nie je na strednej ceste. Zen nás učí, ako sa z duality dostať von, oslobodiť sa od dobrého a zlého, od svojich emócií. Vedie nás späť na strednú cestu.

Keď počúvame reč druhých, len odrážajme. Znamená to prijať skutočnosť. Soľ je slaná, cukor je sladký. To je pravda. Keď niekto hovorí niečo, čo vás dráždi, možno by ste ho mohli pozvať na šálku čaju. Vo svojom živote to musíte neustále opakovať, až kým nás nič neobťažuje. Vtedy sa stávate slobodnými. V tom okamihu ste majstrom.

Zenová majsterka Dae Kwan

Jasný smer bez obmedzení

Chcel by som vám porozprávať jednu krásnu príhodu. Stala sa na jednej paralympiáde počas súťaže v behu. Na štarte stáli ľudia s rôznym mentálnym postihnutím. Keď zaznel výstrel, všetci začali bežať. Zrazu jeden chlapec spadol a rozplakal sa. Všetci bežci zastali, vrátili sa, pomohli mu vstať a potom spolu dobehli do cieľa.

Hlúpa myseľ, povedalo by sa. Ale veľmi sa podobá sľubu bódhisattvu. Kým všetky bytosti nedosiahnu osvietenie, dovtedy budeme praktizovať. Možno bude nutné stále sa vracať pre tých čo spadnú a prestanú praktizovať, budeme ich musieť dvíhať, pomáhať im až kým všetky cítiace bytosti dosiahnu osvietenie.

No netreba sa držať ani toho. Je potrebné udržiavať hlúpu a hladnú myseľ. A táto naša hlúpa a hladná myseľ nám ukáže jasný smer, bez obmedzení.

Oleg Šuk JDPSN

Svet okamihu

Hovoriť o protikladných svetoch, alebo absolútnom svete či úplnom svete je intelektuálny štýl, kde je treba viacej vysvetľovania, viacej analýz. Zen poukazuje len na svet okamihu, svet tohto okamihu.

Tento okamih je veľmi dôležitý. Obsahuje všetko. V tomto okamihu je nekonečný čas, nekonečný priestor. V tomto okamihu je pravda, správny život a Cesta bódhisattvu. Tento okamih má všetko. Rovnako tento okamih nemá nič. Ak dosahuješ tento okamih, dosahuješ všetko. Toto je učenie zenového buddhizmu.

Zenový majster Seung Sahn

Naša pôvodná žiarivá podstata

Buddhova veľká otázka bola odlišným druhom sledovania. Bola sledovaním utrpenia k jeho zdroju, ale bola aj momentom uvedomenia si svetla, čistého svetla rannej hviezdy, ktoré mu otvorilo myseľ a umožnilo mu uvidieť, že zdroj utrpenia je v tom, že sme stratili kontakt s našou pôvodnou žiarivou podstatou, že sme akosi pozabudli, že naša podstata je už dokonalá. Čím hlbšie ideme v našej praxi, tým jasnejšie rozoznáme pravdu o našej vlastnej podstate a potrebu pokračovať v praxi s cieľom zachovať a ďalej prehlbovať túto realizáciu a udržiavať si žiarivú myseľ. Buddha bol vonku, sediac pod stromom, keď uvidel hviezdu a všetka podstata sa vyjasnila.

Zenový majster Hae Kwang

Zanechanie ja-mne-moje

Keď utíšime myseľ a starostlivo sledujeme svoje skúsenosti, vidíme, že tento svet je pod vplyvom neustálej zmeny a neistoty. Čokoľvek v našom živote vzniká, bez ohľadu, ako silno sa snažíme to stabilizovať, raz odíde. Čokoľvek, čo sa zjavuje, je dočasné, a tak nemôže byť trvalé. Čokoľvek, čo sa zjavuje, nie je spoľahlivé a neexistuje žiaden úkryt, žiadna kotva, žiadne bezpečné útočisko.
Nakoniec musíme zanechať svoje ja-mne-moje. Nech robíme čokoľvek, musí prísť otázka: je to pre mňa či pre všetky bytosti? Buddha raz povedal: „Tento svet je oceánom utrpenia.“ Prácou každého jedného z nás je teda udržiavať pozornosť, ceniť si každý jeden okamih tohto života, dosahovať myseľ, ktorá je čistá ako priestor a pomáhať v záchrane všetkých bytostí od utrpenia.

Zenový majster Ji Haeng

Silné sedenie

Silné sedenie znamená nekontrolovať svoju myseľ a pocity. Každý má občas počas sedenia mnoho myšlienok a pocitov. To je správne. Neboj sa. Ale mnoho ľudí sa kontroluje: „Nerobím to dobre. Čo si o mne pomyslia druhí ľudia? Stále myslím. Ako pretnem všetko myslenie? Ako len ideš priamo? Ako to všetko odložiť?“, atď. To znamená byť pripútaný k mysleniu. Myslenie samo nie je zlé ani dobré. Len nebuď k nemu pripútaný. O nič sa nestaraj. Myslenie je myslenie. Pocit je pocit. Len choď priamo – neviem. To je silné sedenie.

Zenový majster Seung Sahn

Pravý učiteľ

Hovoríme, že pravý učiteľ je vždy pred nami. To v skutočnosti znamená, že pravý študent je vždy v nás. Tí dvaja nikdy nie sú oddelení. Kde je pravý študent práve teraz, v tomto okamihu? Kde je? Nezáleží na tom, ako rýchlo sa mu snažíme utiecť alebo ho zakryť, on sa vždy objaví. Keď sme konfrontovaní so situáciou, ktorá nami pohne – deje sa to naozaj rýchle – už je tu. Pomáha nám dívať sa čerstvým pohľadom, objavovať, otvárať sa, učiť sa a žiť.
Dúfam, že všetci budeme len udržiavať pravého študenta, nachádzať z okamihu na okamih pravého učiteľa a že pomôžeme tomuto svetu.

Knud Rosenmayr, JDPSN
Letting Go of the Coin
Primary Point Spring 2019, Volume 36, Number 1

Všetko sa stáva Buddhom

Sedíme, pozeráme sa, vnímame, ako myšlienky prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Robíme vlastne len toto. Našou úlohou počas sedenia je sedieť a pozerať, ako myšlienky prichádzajú. A odchádzajú. A nedotýkajte sa toho. Potom myšlienka sama je Buddhom.

Neexistuje dobré myslenie a zlé myslenie. Existujú myšlienky. Nevítame ich, ale ani neodmietame. A tak sedíme, vystretí ale uvoľnení. Len prirodzene a uvoľnene sledujeme, nič nemanipulujeme. Ale myslenie, zvuky, ktoré vnímame, nie sú až také dôležité. Naša myseľ len odráža tie veci, ako prichádzajú a odchádzajú.

Jedna vec je dôležitá: ostávame pozorní, pozorujeme, čo prichádza, čo vzniká. A nechávame, nech to samé odchádza. Toto prebúdzanie sa z okamihu na okamih je veľmi dôležité. Takto dokážeme byť pánmi svojho domu. Nenechávame sa ovládať druhými, ani vlastnou mysľou.

Nemusíme teda stále hovoriť: „Ako ti pomôžem?“ To všetko je blbosť. Je to len reč. Ak sa z okamihu na okamih prebúdzame a uvedomujeme si, čo prichádza, už to je veľká pomoc. Preto len dúfam, že z okamihu na okamih budeme udržiavať čistú myseľ, zachránime od utrpenia najskôr seba a zároveň aj ostatných.

Zenová majsterka Gu Ja
Z Primary Point Spring 2019, Volume 36, Number 1

Tento svet je plný utrpenia

tento-svet-je-plny-utrpenia

 

V skutočnosti neuvažujem o zenových študentoch alebo zenových učiteľoch ale o ľuďoch praktizujúcich zen. Všetci sme praktizujúci, či už cvičíme veľa alebo málo. Buď ako študent alebo ako učiteľ, našou prácou je prax. Tí z nás, ktorí sme laici, sme niekedy schopní cvičiť veľa, inokedy iba trochu. Ale potrebujeme pokračovať s cvičením. Toto je najväčší dar ktorý môžeme ako študenti darovať našej sanghe. Pre učiteľov to je kostrou učenia. Ale ako sa navzájom povzbudiť?

Pri prezeraní web stránky Kwan Um som objavila list, ktorý zenová majsterka Soeng Hyang (Barbara Rhodes) napísala svojej sestre v 1978, v roku kedy obdržala inku ale dávno predtým ako sa stala zenovou majsterkou. Chystala sa na 100 dňové ústranie a jej sestra chcela vedieť prečo. Bobby napísala: „Tento svet je plný utrpenia. Ako ho zastaviť? Každá ľudská bytosť má zrnko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo vyživovať. Našou úlohou je toto zrnko nájsť a urobiť všetko pre to, aby začalo rásť.

Najskôr musíš uveriť, že ho máš. Potom sa musíš celou svojou energiou pýtať: Čo je toto zrnko? Ak ho naozaj budeš hľadať, pochopíš, že všetci sú presne ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať vlastné túžby, budeš len chcieť všetkých učiť, ako svoje zrnko nájsť.

Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie je nájdenie svojho vlastného zrnka. Ale tým sa tvoja práca nekončí. Tvoja myseľ musí dostatočne zosilnieť, aby bola z okamihu na okamih, v každej situácii, úplne múdra a súcitná.“

To je to čo musíme urobiť: Nájsť to zrnko a vyživovať ho aby rozkvitlo do súcitu. Vidieť toto zrnko v iných, bez toho aby sme museli niečo priamo hovoriť, povzbudzuje ich vlastné zrnko k tomu, aby kvitlo.

To vyjadruje to akým bol zenový majster Seung Sahn. Nemusel nič povedať priamo, ale bolo jasné, že v nás skutočne verí. A to je to čo si môžeme navzájom ponúknuť: navzájom si skutočne veriť. Veriť v našu myseľ Neviem, naše silné centrum, náš smer. Veriť v našu buddhovskú prirodzenosť: vašu, moju, každého. Pre mňa je toto esenciou študenta zenu: praktizovanie a vyživovanie toho zrnka v nás samých a vo všetkých ostatných.

Zenová majsterka Bon Hae
Primary point Sprint 2019, Volume 36, Number 1