Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Zenová meditácia

Zenová meditácia sa zaoberá zdokonaľovaním praktizovania prítomnej sústredenosti a skúmaním seba samého pýtaním sa: „Čo som?“ Spočiatku to robíme tak, že si každý deň vyhradíme nejaký čas na tiché sedenie a pokúšame sa o to, aby sme zostali prítomní a skúmali podstatu svojho ja. Zenová meditácia sa však neobmedzuje iba na formálnu prax v sede. Máme šancu rozvíjať postoj prítomnej sústredenosti a seba-skúmania vo všetkých činnostiach svojho každodenného života. Nakoniec, všetko je zen, dokonca aj zen počas riadenia vozidla, zen počas jedenia a zen počas práce.

Zenový majster Wu Kwang

Praktizovanie služby

Toto je naša prax. Nie je to žiaden veľkolepý, rozšírený záväzok k vesmíru.
Nie je to nádej v lepšiu budúcnosť. Nie je to želanie, aby veci boli opäť
ako v minulosti. Deje sa len v tomto okamihu, reagujúc spontánne: ako môže
každý z nás poslúžiť ostatným?

Zenový majster Bon Haeng

Spoločná prax

Keď spolu cvičíme, učíme sa navzájom. Individuálna prax je dôležitá, ale keď cvičíme len samy, je náročné vidieť svoje obmedzenia a karmu, karmu našej mysle. Sanga je ako zrkadlo, v ktorom môžete ľahko vidieť svoje obmedzenia, možnosti svojho konania a názorov.

Spoločné konanie je ako vlna, ktorá vás odnáša a vy nedokážete odolávať. Vaše malé ja, vaše ego je príliš slabé, aby vlne odolalo. Táto vlna spoločného konania je vlnou vášho pravého ja. Meno pre to je: „Len to urob!“

Zenový majster Joeng Hye

Kongan a každodenný život

Akákoľvek formálna prax je jednoduchou situáciou, v ktorej je ľahké preťať myslenie. Akonáhle robíme formálnu prax, začne ovplyvňovať náš každodenný život. Každý okamih nášho života môžeme chápať ako kongan.

Keď sme schopní preniknúť do jednoduchých situácií konganov bez zmätku, spôsobeného našou logickou mysľou, naša intuícia začína rásť. Nakoniec vyrastie tak, že keď je konfrontovaná s komplexnou situáciou nášho života, automaticky sa objaví správna odpoveď.

Zenový majster Wu Bong

Veľká cesta bódhisattvu

Jeden, dva, tri. Odkiaľ tieto čísla prichádzajú. Vy už rozumiete. Deti chcú cukríky, obchodníci peniaze, vedci sa chcú stať slávnymi. Je veľa druhov ľudí a mnoho smerov. Kam nakoniec odídu?

Ak dosiahnete tento bod, dosahujete ľudskú podstatu a vesmírny základ. Ak dosahujete vesmírny základ, môžete jasne vidieť a jasne počuť. Vaše emócie, vôľa a múdrosť môžu správne fungovať. Potom je váš život správny a môžete pomáhať všetkým bytostiam. Toto sa nazýva Veľká cesta bódohsaittvu.

Zenový majster Seung Sahn

Univerzálne prepojenie

Praktizujeme tým, že sme prítomní, že sme v tomto okamihu, sme v tejto chvíli k dispozícii a začíname spájať zážitok z okamihov prítomnosti. Môžeme to pomenovať ako pravé „ja“ alebo prepojenie, ktorú zdieľame, či vzájomné bytie, o ktorej hovorí Thich Nhat Hanh: Úplné spojenie a jednota s týmto vesmírom. Táto skúsenosť nie je ničím mimoriadnym. Každá ľudská bytosť to denne zažíva. Mnoho, mnohokrát denne. Len tieto okamihy nespájame natoľko, aby sme si ich vždy všimli.

Takto praktizujeme a z vlastnej skúsenosti zisťujeme, že sme úplne prepojení. Hlavná zenová majsterka našej školy, Bobby Rhodes, raz použila príklad, ktorý mám rada. Zdvihla obe ruky a povedala: „Moja pravačka je silnejšia než ľavačka. Ale pravačka nikdy nehovorí ľavačke: ‚Ty nie si dobrá. Nie si adekvátna. Nemám ťa rada.’“ Veď viete, pomáhajú jedna druhej. Spolupracujú. Sú súčasťou toho istého tela.

Môžeme ďalej stavať na skúsenostiach spojenia s týmto vesmírom a s druhými ľuďmi a môžeme vidieť, že každá osoba je našou súčasťou. Závoj, ktorý je medzi nami a ostatnými, alebo medzi nami a týmto okamihom, je najskôr silný, ale postupne sa začína strácať. Prežívame to nie ako predstavu, ale ako pravdu. Nie sme oddelení od tohto sveta. Zažívame to vždy, keď robíme niečo pozorne. Praktizujeme pozornosť, skúmame tento okamih, otvorenú bdelú pozornosť, otvorené vnímanie tohto okamihu svojho života a prichdzame s tým aj na miesta, kde je to ťažké. Na miestach, kde cítime strach, kde cítime hanbu, kde cítime, že sme oddelení. Praktizujeme, aby sme dokázali priniesť práve takéto skúmanie a otvorenosť na miesta, ktoré umožnia našej prave podstate fungovať s menšími prekážkami.

Nancy Brown Hedgpeth JDPSN
From Coming Together to Inquire: An Interview with Nancy Brown Hedgpeth JDPSN
Primary Point Volume 36 • Number 2 • Summer 2019

Veriť vo svoje skutočné ja

Najlepšia vec, ktorú môže učiteľ odovzdať žiakovi, je viera v samého seba. Ľudia si prichádzali vypočuť slová zenového majstra Seung Sahna, a to čo dostali bolo, že sa nemajú pripútavať k jeho slovám. A získali od neho neuveriteľnú energiu, sústredenosť, jasnosť a uvedomenie si, že to tiež môžu mať, že to už vlastne majú. Toto je to najlepšie, čo môže učiteľ študentovi odovzdať.

Študent nemá veriť učiteľovi, ako nejakej vonkajšej autorite, ale má si uvedomiť, že to, čo má učiteľ, má i on sám. Je to vaše. Nemusíte nikam ísť, aby ste to získali. A tak moja úloha, úloha učiteľky, je povzbudzovať ľudí k praxi, povzbudzovať ich, aby to našli sami, povzbudzovať ich, aby si verili. To je moja úloha.

A aby uverili vo svoje pravé ja. Nie v tom zmysle, že „Ja som ten najväčší,“ alebo „Ja som najlepší“. Nie tento druh viery v seba samého. Skôr veriť vo svoje pravé ja, ktoré vám nepatrí. Je oveľa väčšie ako vy. Uverte tomu, a potom všetko, čo budete robiť, bude z tohto vychádzať. Nie vždy sa to, samozrejme, deje, platí to pre zenového majstra Seung Sahna, a dokonca aj pre Buddhu. Pokiaľ však z tohto centra vychádza maximum toho, čo robíme, vychádza to z tohto centra, ktoré nevlastníme. Nie je naše. Ale je úplne naše.

 

Zenová majsterka Bon Hae
Seeing the Person in Front of You
Primary Point Summer 2019, Volume 36, Number 2

Stredná cesta

V tomto svete a vo svojom živote zažívame mnoho dualít: negatívne a pozitívne, dobré a zlé. Keď počujeme niečo negatívne, pravdepodobne sa cítime zle. V tej chvíli náš život nie je na strednej ceste. Zen nás učí, ako sa z duality dostať von, oslobodiť sa od dobrého a zlého, od svojich emócií. Vedie nás späť na strednú cestu.

Keď počúvame reč druhých, len odrážajme. Znamená to prijať skutočnosť. Soľ je slaná, cukor je sladký. To je pravda. Keď niekto hovorí niečo, čo vás dráždi, možno by ste ho mohli pozvať na šálku čaju. Vo svojom živote to musíte neustále opakovať, až kým nás nič neobťažuje. Vtedy sa stávate slobodnými. V tom okamihu ste majstrom.

Zenová majsterka Dae Kwan

Jasný smer bez obmedzení

Chcel by som vám porozprávať jednu krásnu príhodu. Stala sa na jednej paralympiáde počas súťaže v behu. Na štarte stáli ľudia s rôznym mentálnym postihnutím. Keď zaznel výstrel, všetci začali bežať. Zrazu jeden chlapec spadol a rozplakal sa. Všetci bežci zastali, vrátili sa, pomohli mu vstať a potom spolu dobehli do cieľa.

Hlúpa myseľ, povedalo by sa. Ale veľmi sa podobá sľubu bódhisattvu. Kým všetky bytosti nedosiahnu osvietenie, dovtedy budeme praktizovať. Možno bude nutné stále sa vracať pre tých čo spadnú a prestanú praktizovať, budeme ich musieť dvíhať, pomáhať im až kým všetky cítiace bytosti dosiahnu osvietenie.

No netreba sa držať ani toho. Je potrebné udržiavať hlúpu a hladnú myseľ. A táto naša hlúpa a hladná myseľ nám ukáže jasný smer, bez obmedzení.

Oleg Šuk JDPSN

Svet okamihu

Hovoriť o protikladných svetoch, alebo absolútnom svete či úplnom svete je intelektuálny štýl, kde je treba viacej vysvetľovania, viacej analýz. Zen poukazuje len na svet okamihu, svet tohto okamihu.

Tento okamih je veľmi dôležitý. Obsahuje všetko. V tomto okamihu je nekonečný čas, nekonečný priestor. V tomto okamihu je pravda, správny život a Cesta bódhisattvu. Tento okamih má všetko. Rovnako tento okamih nemá nič. Ak dosahuješ tento okamih, dosahuješ všetko. Toto je učenie zenového buddhizmu.

Zenový majster Seung Sahn