Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Naša pôvodná žiarivá podstata

Buddhova veľká otázka bola odlišným druhom sledovania. Bola sledovaním utrpenia k jeho zdroju, ale bola aj momentom uvedomenia si svetla, čistého svetla rannej hviezdy, ktoré mu otvorilo myseľ a umožnilo mu uvidieť, že zdroj utrpenia je v tom, že sme stratili kontakt s našou pôvodnou žiarivou podstatou, že sme akosi pozabudli, že naša podstata je už dokonalá. Čím hlbšie ideme v našej praxi, tým jasnejšie rozoznáme pravdu o našej vlastnej podstate a potrebu pokračovať v praxi s cieľom zachovať a ďalej prehlbovať túto realizáciu a udržiavať si žiarivú myseľ. Buddha bol vonku, sediac pod stromom, keď uvidel hviezdu a všetka podstata sa vyjasnila.

Zenový majster Hae Kwang

Zanechanie ja-mne-moje

Keď utíšime myseľ a starostlivo sledujeme svoje skúsenosti, vidíme, že tento svet je pod vplyvom neustálej zmeny a neistoty. Čokoľvek v našom živote vzniká, bez ohľadu, ako silno sa snažíme to stabilizovať, raz odíde. Čokoľvek, čo sa zjavuje, je dočasné, a tak nemôže byť trvalé. Čokoľvek, čo sa zjavuje, nie je spoľahlivé a neexistuje žiaden úkryt, žiadna kotva, žiadne bezpečné útočisko.
Nakoniec musíme zanechať svoje ja-mne-moje. Nech robíme čokoľvek, musí prísť otázka: je to pre mňa či pre všetky bytosti? Buddha raz povedal: „Tento svet je oceánom utrpenia.“ Prácou každého jedného z nás je teda udržiavať pozornosť, ceniť si každý jeden okamih tohto života, dosahovať myseľ, ktorá je čistá ako priestor a pomáhať v záchrane všetkých bytostí od utrpenia.

Zenový majster Ji Haeng

Silné sedenie

Silné sedenie znamená nekontrolovať svoju myseľ a pocity. Každý má občas počas sedenia mnoho myšlienok a pocitov. To je správne. Neboj sa. Ale mnoho ľudí sa kontroluje: „Nerobím to dobre. Čo si o mne pomyslia druhí ľudia? Stále myslím. Ako pretnem všetko myslenie? Ako len ideš priamo? Ako to všetko odložiť?“, atď. To znamená byť pripútaný k mysleniu. Myslenie samo nie je zlé ani dobré. Len nebuď k nemu pripútaný. O nič sa nestaraj. Myslenie je myslenie. Pocit je pocit. Len choď priamo – neviem. To je silné sedenie.

Zenový majster Seung Sahn

Pravý učiteľ

Hovoríme, že pravý učiteľ je vždy pred nami. To v skutočnosti znamená, že pravý študent je vždy v nás. Tí dvaja nikdy nie sú oddelení. Kde je pravý študent práve teraz, v tomto okamihu? Kde je? Nezáleží na tom, ako rýchlo sa mu snažíme utiecť alebo ho zakryť, on sa vždy objaví. Keď sme konfrontovaní so situáciou, ktorá nami pohne – deje sa to naozaj rýchle – už je tu. Pomáha nám dívať sa čerstvým pohľadom, objavovať, otvárať sa, učiť sa a žiť.
Dúfam, že všetci budeme len udržiavať pravého študenta, nachádzať z okamihu na okamih pravého učiteľa a že pomôžeme tomuto svetu.

Knud Rosenmayr, JDPSN
Letting Go of the Coin
Primary Point Spring 2019, Volume 36, Number 1

Všetko sa stáva Buddhom

Sedíme, pozeráme sa, vnímame, ako myšlienky prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Robíme vlastne len toto. Našou úlohou počas sedenia je sedieť a pozerať, ako myšlienky prichádzajú. A odchádzajú. A nedotýkajte sa toho. Potom myšlienka sama je Buddhom.

Neexistuje dobré myslenie a zlé myslenie. Existujú myšlienky. Nevítame ich, ale ani neodmietame. A tak sedíme, vystretí ale uvoľnení. Len prirodzene a uvoľnene sledujeme, nič nemanipulujeme. Ale myslenie, zvuky, ktoré vnímame, nie sú až také dôležité. Naša myseľ len odráža tie veci, ako prichádzajú a odchádzajú.

Jedna vec je dôležitá: ostávame pozorní, pozorujeme, čo prichádza, čo vzniká. A nechávame, nech to samé odchádza. Toto prebúdzanie sa z okamihu na okamih je veľmi dôležité. Takto dokážeme byť pánmi svojho domu. Nenechávame sa ovládať druhými, ani vlastnou mysľou.

Nemusíme teda stále hovoriť: „Ako ti pomôžem?“ To všetko je blbosť. Je to len reč. Ak sa z okamihu na okamih prebúdzame a uvedomujeme si, čo prichádza, už to je veľká pomoc. Preto len dúfam, že z okamihu na okamih budeme udržiavať čistú myseľ, zachránime od utrpenia najskôr seba a zároveň aj ostatných.

Zenová majsterka Gu Ja
Z Primary Point Spring 2019, Volume 36, Number 1

Tento svet je plný utrpenia

tento-svet-je-plny-utrpenia

 

V skutočnosti neuvažujem o zenových študentoch alebo zenových učiteľoch ale o ľuďoch praktizujúcich zen. Všetci sme praktizujúci, či už cvičíme veľa alebo málo. Buď ako študent alebo ako učiteľ, našou prácou je prax. Tí z nás, ktorí sme laici, sme niekedy schopní cvičiť veľa, inokedy iba trochu. Ale potrebujeme pokračovať s cvičením. Toto je najväčší dar ktorý môžeme ako študenti darovať našej sanghe. Pre učiteľov to je kostrou učenia. Ale ako sa navzájom povzbudiť?

Pri prezeraní web stránky Kwan Um som objavila list, ktorý zenová majsterka Soeng Hyang (Barbara Rhodes) napísala svojej sestre v 1978, v roku kedy obdržala inku ale dávno predtým ako sa stala zenovou majsterkou. Chystala sa na 100 dňové ústranie a jej sestra chcela vedieť prečo. Bobby napísala: „Tento svet je plný utrpenia. Ako ho zastaviť? Každá ľudská bytosť má zrnko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo vyživovať. Našou úlohou je toto zrnko nájsť a urobiť všetko pre to, aby začalo rásť.

Najskôr musíš uveriť, že ho máš. Potom sa musíš celou svojou energiou pýtať: Čo je toto zrnko? Ak ho naozaj budeš hľadať, pochopíš, že všetci sú presne ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať vlastné túžby, budeš len chcieť všetkých učiť, ako svoje zrnko nájsť.

Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie je nájdenie svojho vlastného zrnka. Ale tým sa tvoja práca nekončí. Tvoja myseľ musí dostatočne zosilnieť, aby bola z okamihu na okamih, v každej situácii, úplne múdra a súcitná.“

To je to čo musíme urobiť: Nájsť to zrnko a vyživovať ho aby rozkvitlo do súcitu. Vidieť toto zrnko v iných, bez toho aby sme museli niečo priamo hovoriť, povzbudzuje ich vlastné zrnko k tomu, aby kvitlo.

To vyjadruje to akým bol zenový majster Seung Sahn. Nemusel nič povedať priamo, ale bolo jasné, že v nás skutočne verí. A to je to čo si môžeme navzájom ponúknuť: navzájom si skutočne veriť. Veriť v našu myseľ Neviem, naše silné centrum, náš smer. Veriť v našu buddhovskú prirodzenosť: vašu, moju, každého. Pre mňa je toto esenciou študenta zenu: praktizovanie a vyživovanie toho zrnka v nás samých a vo všetkých ostatných.

Zenová majsterka Bon Hae
Primary point Sprint 2019, Volume 36, Number 1

Výroky zenového majstra Kyong Hoa (1. časť)

 

1. Netúž po dokonalom zdraví. V dokonalom zdraví je chtivosť a túžba. Preto jeden prastarý učiteľ povedal: „Vytvor si dobrý liek z utrpenia pochádzajúceho z choroby.“

2. Nedúfaj v život bez problémov. Ľahký život má za následok kontrolujúcu a lenivú myseľ. Preto jeden prastarý učiteľ povedal: „Prijímaj starosti a ťažkosti tohto života.“

3. Neočakávaj, že tvoja prax bude vždy očistená od prekážok. Myseľ, ktorá hľadá osvietenie by bez prekážok mohla zhorieť. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Dosiahni oslobodenie v nepokoji.“

4. Neočakávaj, že budeš tvrdo cvičiť a nebudeš pod vplyvom osudu. Tvrdé cvičenie, ktoré sa vyhýba neznámemu, je výtvorom slabého odhodlania. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Podpor tvrdé cvičenie priateľstvom s akýmkoľvek démonom.“

5. Neočakávaj, že niečo dokončíš s ľahkosťou. Ak sa stane, že niečo budeš požadovať ľahkou cestou, zoslabne ti vôľa. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Opätovne sa pokúšaj dokončiť to, čo robíš.“

Žiť v sne

Vy aj ja žijeme tiež v sne. Môže to byť šťastný alebo smutný sen, prosperujúci či biedny sen, sebecký či nesebecký sen. Možno máme zenový sen alebo sen „prax pre záchranu všetkých bytostí“. Buddha povedal: „Som prebudený.“. To je učenie všetkých Buddhov a vynikajúcich učiteľov. Prebuďte sa! Kedykoľvek sa prebudíme zo sna, hoci aj na jediný moment, dosiahli sme našu pôvodnú prácu.

Tim Lerch JDPSN

Veľká láska a veľká súcitná myseľ

Viete, ako funguje výťah? Viacerí ľudia môžu stlačiť tlačidlo, keď chcú zavolať výťah, ale ten príde len vtedy, keď sa zjaví správne poschodie a smer. Keď ide výťah hore, zastavuje sa len pre tlačidlá smerom nahor a keď ide dole, zastavuje len pre tlačidlá smerom nadol. Výťah chápe postupnosť svojho správneho konania. To znamená len ísť priamo.

Ak usporiadate svoju myseľ, potom pracuje rovnako ako počítač. Potom pochopíte postupnosť svojho správneho konania. To je správny názor, správne podmienky a správna situácia – zenová myseľ. Je to tiež myseľ veľkej lásky a veľkého súcitu. Ak chcete tú myseľ, musíte odstrániť svoje „ja, mne moje“. Ak sa nebudete držať svojho názoru, svojich podmienok a svojej situácie, potom váš pôvodný počítač vysokej úrovne bude fungovať správne. Preto musíte praktizovať každý deň.

Zenový majster Seung Sahn

Moja bolesť je veľmi drahá

Zenový majster Seung Sahn strávil svoje posledné dni v nemocnici vo veľkých bolestiach. Dae Kwan Sunim bola pri ňom a spýtala sa, či by jej ZMSS dal svoju bolesť.

„Nie, nie, nie, nie! Stačí, keď ju ja zažívam. Nikdy ti ju nedám … len si ju nechám!“

Dae Kwan Sunim naliehala, ale zenový majster Seung Sahn povedal: „Moja bolesť je veľmi drahá!“

„Koľko stojí, pane?“ spýtala sa ho. „Kúpime ju od teba.“

„Moja bolesť je tak drahá, že si nemôžeš dovoliť kúpiť ju,“ odpovedal zenový majster Seung Sahn.

Dae Kwan Sunim sa naklonila k nemu a zašepkala mu do ucha: „Tak potom predám Su Bongov Zenový kláštor, získam veľa peňazí a dám ich tebe. Potom nám dáš svoju bolesť!“

Nastala chvíľa ticha.

Dae Kwan Sunim pokračovala: „Ak ti dáme toľko peňazí, čo s nimi urobíš?“

Zenový majster odpovedal: „Zoberiem od teba peniaze, prenajmem si ďalšie zenové centrum a zachránim všetky bytosti od utrpenia!“

Po tých slovách všetci prepukli smiechom. Nakoniec povedal: „Nie je to zlý obchod, však?“