Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Výroky zenového majstra Kyong Hoa (1. časť)

 

1. Netúž po dokonalom zdraví. V dokonalom zdraví je chtivosť a túžba. Preto jeden prastarý učiteľ povedal: „Vytvor si dobrý liek z utrpenia pochádzajúceho z choroby.“

2. Nedúfaj v život bez problémov. Ľahký život má za následok kontrolujúcu a lenivú myseľ. Preto jeden prastarý učiteľ povedal: „Prijímaj starosti a ťažkosti tohto života.“

3. Neočakávaj, že tvoja prax bude vždy očistená od prekážok. Myseľ, ktorá hľadá osvietenie by bez prekážok mohla zhorieť. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Dosiahni oslobodenie v nepokoji.“

4. Neočakávaj, že budeš tvrdo cvičiť a nebudeš pod vplyvom osudu. Tvrdé cvičenie, ktoré sa vyhýba neznámemu, je výtvorom slabého odhodlania. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Podpor tvrdé cvičenie priateľstvom s akýmkoľvek démonom.“

5. Neočakávaj, že niečo dokončíš s ľahkosťou. Ak sa stane, že niečo budeš požadovať ľahkou cestou, zoslabne ti vôľa. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Opätovne sa pokúšaj dokončiť to, čo robíš.“

Žiť v sne

Vy aj ja žijeme tiež v sne. Môže to byť šťastný alebo smutný sen, prosperujúci či biedny sen, sebecký či nesebecký sen. Možno máme zenový sen alebo sen „prax pre záchranu všetkých bytostí“. Buddha povedal: „Som prebudený.“. To je učenie všetkých Buddhov a vynikajúcich učiteľov. Prebuďte sa! Kedykoľvek sa prebudíme zo sna, hoci aj na jediný moment, dosiahli sme našu pôvodnú prácu.

Tim Lerch JDPSN

Veľká láska a veľká súcitná myseľ

Viete, ako funguje výťah? Viacerí ľudia môžu stlačiť tlačidlo, keď chcú zavolať výťah, ale ten príde len vtedy, keď sa zjaví správne poschodie a smer. Keď ide výťah hore, zastavuje sa len pre tlačidlá smerom nahor a keď ide dole, zastavuje len pre tlačidlá smerom nadol. Výťah chápe postupnosť svojho správneho konania. To znamená len ísť priamo.

Ak usporiadate svoju myseľ, potom pracuje rovnako ako počítač. Potom pochopíte postupnosť svojho správneho konania. To je správny názor, správne podmienky a správna situácia – zenová myseľ. Je to tiež myseľ veľkej lásky a veľkého súcitu. Ak chcete tú myseľ, musíte odstrániť svoje „ja, mne moje“. Ak sa nebudete držať svojho názoru, svojich podmienok a svojej situácie, potom váš pôvodný počítač vysokej úrovne bude fungovať správne. Preto musíte praktizovať každý deň.

Zenový majster Seung Sahn

Moja bolesť je veľmi drahá

Zenový majster Seung Sahn strávil svoje posledné dni v nemocnici vo veľkých bolestiach. Dae Kwan Sunim bola pri ňom a spýtala sa, či by jej ZMSS dal svoju bolesť.

„Nie, nie, nie, nie! Stačí, keď ju ja zažívam. Nikdy ti ju nedám … len si ju nechám!“

Dae Kwan Sunim naliehala, ale zenový majster Seung Sahn povedal: „Moja bolesť je veľmi drahá!“

„Koľko stojí, pane?“ spýtala sa ho. „Kúpime ju od teba.“

„Moja bolesť je tak drahá, že si nemôžeš dovoliť kúpiť ju,“ odpovedal zenový majster Seung Sahn.

Dae Kwan Sunim sa naklonila k nemu a zašepkala mu do ucha: „Tak potom predám Su Bongov Zenový kláštor, získam veľa peňazí a dám ich tebe. Potom nám dáš svoju bolesť!“

Nastala chvíľa ticha.

Dae Kwan Sunim pokračovala: „Ak ti dáme toľko peňazí, čo s nimi urobíš?“

Zenový majster odpovedal: „Zoberiem od teba peniaze, prenajmem si ďalšie zenové centrum a zachránim všetky bytosti od utrpenia!“

Po tých slovách všetci prepukli smiechom. Nakoniec povedal: „Nie je to zlý obchod, však?“

Začiatok konca utrpenia

Tak to je veľká otázka. Čo sme, než sme vytvorili všetko ostatné? Poznáte ten monológ, ktorý sa prehráva vo našej hlave. Vždy ho upravujeme, revidujeme, tvoríme príbeh o tom, kto sme. Ale pokúšať sa dostať do bodu, kde uvidíte, kto ste predtým, než začnete vytvárať príbeh, to znamená vidieť pravú podstatu, Buddhovu podstatu, to je začiatok konca utrpenia.

Na začiatku som povedal, že Buddha to pochopil, ale neprestal praktizovať. Možno niečo veľmi silne a jasne vidíte, a potom si vravíte: „Ach, teraz som osvietený.“.No pravdepodobne nie ste, a možno aj hej. A potom, myslite si, že viac už sa nemusíte snažiť. Ale toto nie je ten prípad. Ak prestanete praktizovať, stane sa len spomienkou. V skutočnosti sa však stane prekážkou, horšou ako obyčajná spomienka, niečo čoho sa veľmi silno držíte. S akoukoľvek skúsenosťou preto zaobchádzajte ako s Neviem. Vždy sa vráťte do Neviem (udiera rukou o podlahu). Buďte spokojní so zotrvaním v tajuplnosti.

 

Zenový majster Hae Kwang

Život je zen

Život je zen. Ale niektorí ľudia vravia, že život je utrpenie. V čom je rozdiel? Ak vytváraš „môj život je zen“, potom sa tvoj život stane zenom. Ak niekto iný vytvára „môj život je utrpením“, potom sa život toho človeka stane utrpením. Preto všetko závisí od toho, akú myseľ udržiavaš práve teraz, v každom jednom okamihu. Táto myseľ „práve teraz“ pretrváva a stáva sa tvojím životom, tak ako jeden bod pokračuje a stáva sa priamkou.

Ak dosiahneš osvietenie, pochopíš, že všetci ľudia veľmi trpia, preto tvoja myseľ bude tiež trpieť. Toto je veľké utrpenie. Preto musíš vstúpiť na veľkú cestu Bóddhisattvu a zachrániť všetkých ľudí od ich utrpenia.

Zenový majster Seung Sahn

Jasný pohľad

Buddha uzrel hviezdu a dosiahol osvietenie. Aký druh buddhizmu to bol?

Ak máme nejaký názor na to, kto alebo čo sme, je obvykle spojený s nejakým svetonázorom. Môže to byť náboženský, politický názor, názor muža či ženy, názor bielych či tmavých, či dokonca zenový názor. Všetky tieto názory majú svoje miesto, ale ak sme pripútaní k niektorému z nich, nemôžeme vidieť pravdu. To je nevedomosť (ignorácia). Ignorujeme pravdu tým, že sa pozeráme na svet svojím vlastným pripútaným pohľadom. A veľakrát si myslíme, že máme pravdu. Táto pripútanosť vedie k strachu a hnevu, kvôli ktorým ľudia reagujú na svet vytváraním ďalšieho utrpenia.

Ak sme vo svojej praxi úprimní a usilovní, nevedomosť, hnev a chtivosť sa môžu zmeniť a múdrosť, lásku a súcit. Ak sa vraciame k svojmu pravému ja a vnímame pravdu tohto sveta bez pripútania k nejakému názoru, potom je možné, aby sme pomáhali sebe a všetkým okolo seba.

Jason Quinn, JDPSN

Zrnko súcit

Tento svet je plný utrpenia. Ako to možno zastaviť? Každá ľudská bytosť má zrnko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo vyživovať. Našou úlohou je toto zrnko nájsť a urobiť všetko pre to, aby začalo rásť. Najskôr musíš uveriť, že ho máš. Potom sa musíš celou svojou energiou pýtať: „Čo je toto zrnko?“

Ak ho naozaj budeš hľadať, pochopíš, že všetci sú presne ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať vlastné túžby, budeš len chcieť všetkých učiť, ako svoje zrnko nájsť. Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie je nájdenie svojho vlastného zrnka. Ale tým sa tvoja práca nekončí. Tvoja myseľ musí dostatočne zosilnieť, aby bola z okamihu na okamih, v každej situácii, úplne múdra a súcitná. To je omnoho ťažšie než dosiahnutie osvietenia.

Zenová majsterka Soeng Hyang

Štyri oblasti praxe

 

Existujú štyri oblasti, ktoré môžete použiť pre prax. Po prvé, ak máte priestor na prax, môžete v tom priestore so svojím telom praktizovať. Meditácia v sede vás pravidelne vnáša na miesto, kde môžete vidieť to, čo je najzákladnejšie a pamätať si to. To je prax tela.

Keď vidíte to, čo je najzákladnejšie, nezáleží len na tom, čo robíte so svojím telom.  Keď sa postavíte z miesta, kde meditujete, vaša aktivita sa mení, a tak sa mení aj metabolizmus a pocity. Keby ste sa snažili udržať si pocit, ktorý ste mali počas sedenia, bolo by to ako hnať sa za zubnou pastou po tom, čo ste ju vypľuvli do umývadla. Zuby už máte čisté, načo trúchliť za zubnou pastou?

Potom nasleduje prax mysle. Umožní vám nájsť ukotvenie v rutinných denných činnostiach a používať ich vo svojej praxi. Skladanie prádla, upratovanie, dokonca prechádzka – keď to robíte, robte to celým srdcom a naplno. Vtedy sa učíte vidieť svoju pravú podstatu vo svojich obyčajných denných činnostiach.

Nasleduje prax života. Všetky javy majú svoj vlastný tvar, svoju vlastnú farbu, hmotnosť, svetlo, zvuk, vôňu, textúru, dĺžku. Ak vidíte svoju myseľ vo všetkýchtýchto javoch, je to prax života. Každodenná myseľ je zenová myseľ. Objavíte ju, akonáhle sa do toho zapojíte. Nachádzate svoju múdrosť v tvare vecí okolo seba.

Praxou študenta je vidieť všetky cítiace bytosti ako svojich učiteľov. Všetky bytosti majú svetlo mysle. Ak ho vidíte vo všetkých bytostiach, stávate sa ich študentom. Myseľ študenta je svedomitá, sústredená, starostlivá, spojená, veľkodušná, vďačná, atď. Aj toto všetko vám už patrí.

Toto nie sú štyri rôzne druhy praxe, ale štyri oblasti, ktoré môžete použiť pre prax. Čím viacej sa vložíte do každej z nich, tým intenzívnejšie nájdete všade svoje srdce. Nik vám to už nemôže zobrať.

Zenový majster Jok Um

Neviem je vaša pravá podstata

Ak chcete rozumieť,
nerozumiete,
Ak dosiahnete Neviem,
je to vaša pravá podstata.

Zenový majster Ko Bong