Sľub bódhisattvu

Aby sa niekto zaviazal dosiahnuť osvietenie a zachrániť všetkých ľudí od utrpenia, musí pochopiť utrpenie. Niekedy je potrebné zažiť viacej utrpenia, čo je smutné, ale pravdivé. Akonáhle utrpenie dosiahne bod nasýtenia, väčšina ľudí náhlivo túži nájsť cestu z utrpenia.

„Sľub bódhisattvu“ sa zjavuje, keď sa utrpenie a láska jednotia. „Sľub bódhisattvu“ múdrosti, súcitu a veľkodušnosti, aby svoje korene zakorenili hlbšie v pôde trpezlivosti, vytrvalosti a nástojčivosti.

Zenová majsterka Soeng Hyang