Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť) – Týždenný kúsok učenia

Zenová prax: Spôsob, ako nájsť svoju skutočnú podstatu

1. Čím viac veríš zenovému učiteľovi, tým viac dosiahneš.
2. Každý, kto vie, že sójová omáčka je slaná, môže praktizovať zen.
3. Dôvodom, prečo máš ťažkosti v zenovej praxi je, že si vo svojom minulom živote narobil plno hlúpostí. Keď splatíš svoj dlh, potom môžeš dosiahnuť výsledok.
4. Ak je tvoja veľká viera nespochybniteľná, tvoj základ pre praktizovanie Tao je dosť pevný.
5. Keď sa veľká viera, veľká odvaha a veľká otázka zjednotia, potom môžeš uspieť vo svojej praxi.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.