Učenie zenového majstra Man Gonga (4. časť) – Týždenný kúsok učenia

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

16. Pravá podstata je nezničiteľné diamantové telo, ktoré nikdy nezomrie. Má nekonečný život, ktorý je mimo času. Život a smrť hmotného tela je len ako prezliekanie šiat. Ozajstný človek je kedykoľvek schopný slobodne si vyzliecť alebo obliecť šaty života.
17. Vedomosti, ktoré získaš pozeraním a počúvaním, nepovedú k dosiahnutiu tvojej pravej podstaty. Premýšľanie o pravej podstate ju len zahaľuje.
18. Pravá podstata môže byť objavená len „pred myslením“, pretože svet „pred myslením“ už obsahuje všetku existenciu a je úplný.
19. Ak človek dosiahne konečné osvietenie s cieľom stať sa buddhom, zistí, že sám už je buddom. To znamená, že pravú podstatu musíš hľadať v sebe.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.