Veľká Viera, Veľká Odvaha a Veľká Otázka

Veľká viera neznamená vieru v niečo, alebo že sa veci vyvinú ako my chceme. Viera nepotrebuje objekt viery. Je to žiť život tak, ako sa vaša noha dotýka zeme pri chôdzi. Vaša noha si nikdy nekladie otázku, či je tam zem práve pre ňu.

Veľká odvaha znamená nevzdávať sa. Zmena smeru nie je problém, ale musíte ísť ďalej. Veľká odvaha nemusí byť ani drastická. Vždy keď robíte niečo, čo je trochu náročné alebo nepríjemné, bez toho aby ste sa sťažovali, a robíte to až kým neskončíte, tak to je veľká odvaha.

Veľká otázka je najdôležitejšia. Ľudia si myslia, že náboženstvo je o viere, ale nie je. Kto som? Čo je tento vesmír? Čo by som mal urobiť? To nie sú otázky, ktoré môžu byť zodpovedané raz a navždy. Nevyhýbajte sa im. Nájdite si duchovnú prax, ktorá vám pomôže pozerať sa na ne stále a potom praktikujte s veľkou vierou a odvahou.

Viera prichádza a odchádza. Dokonca keď veríte v Boha celý svoj život, vaša idea Boha sa stále mení. Ale duchovná prax nie je závislá na viere a môže pretrvať celý život.

Zenová majsterka Bon Hae