Život nemá zmysel

Ľudský život nemá žiadny zmysel, žiadny dôvod ani žiadnu voľbu, ale máme našu prax, ktorá nám pomôže porozumieť nášmu pravému ja. Potom dokážeme zmeniť žiadny zmysel na Veľký Zmysel, čo znamená Veľkú Lásku. Dokážeme zmeniť žiadny dôvod na Veľký Dôvod, čo znamená Veľký Súcit. Taktiež dokážeme zmeniť žiadnu voľbu na Veľkú Voľbu, čo znamená Veľký Sľub a Cestu Boddhistatvu.

Zenový majster Seung Sahn