Svet okamihu

Hovoriť o protikladných svetoch, alebo absolútnom svete či úplnom svete je intelektuálny štýl, kde je treba viacej vysvetľovania, viacej analýz. Zen poukazuje len na svet okamihu, svet tohto okamihu.

Tento okamih je veľmi dôležitý. Obsahuje všetko. V tomto okamihu je nekonečný čas, nekonečný priestor. V tomto okamihu je pravda, správny život a Cesta bódhisattvu. Tento okamih má všetko. Rovnako tento okamih nemá nič. Ak dosahuješ tento okamih, dosahuješ všetko. Toto je učenie zenového buddhizmu.

Zenový majster Seung Sahn