Veľká cesta bódhisattvu

Jeden, dva, tri. Odkiaľ tieto čísla prichádzajú. Vy už rozumiete. Deti chcú cukríky, obchodníci peniaze, vedci sa chcú stať slávnymi. Je veľa druhov ľudí a mnoho smerov. Kam nakoniec odídu?

Ak dosiahnete tento bod, dosahujete ľudskú podstatu a vesmírny základ. Ak dosahujete vesmírny základ, môžete jasne vidieť a jasne počuť. Vaše emócie, vôľa a múdrosť môžu správne fungovať. Potom je váš život správny a môžete pomáhať všetkým bytostiam. Toto sa nazýva Veľká cesta bódohsaittvu.

Zenový majster Seung Sahn